Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 12 července, 2021
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava dosáhla ve 2. čtvrtletí nejlepších výrobních výsledků od roku 2017

LIBERTY Ostrava dosáhla ve výrobě nejlepších čtvrtletních výsledků za poslední roky. V období od 1. dubna do 30. června 2021 vyexpedovala přes 600 tisíc tun ocelových výrobků. Objem výroby oceli se každý měsíc pohyboval kolem 200 tisíc tun, což se ve třech po sobě jdoucích měsících podařilo naposledy v roce 2008.  Společnost předpokládá, že hrubý provozní zisk (EBITDA) za 2. čtvrtletí bude ještě výrazně vyšší než zisk z minulého čtvrtletí, který byl ve výši 1,6 miliardy korun. Jedná se tak o nejlepší čtvrtletní výsledek od července 2019, kdy ostravskou huť převzala GFG Alliance. Huť má dostatek zakázek i na následující měsíce a má zajištěny suroviny pro maximální výrobu.

Výroba za 2. čtvrtletí 2021 byla o téměř 80 % vyšší než ve 2. čtvrtletí loňského roku, kdy ocelářství zasáhl koronavirus nejvyšší měrou. K lepším výrobním výsledkům přispěla výjimečná pružnost huti, která spočívá v možnosti měnit poměr výroby dlouhých (např. tyče a profily) a plochých výrobků (plechy, pásy) podle vývoje trhu. To jí umožnilo v 1. pololetí naplno využít potenciálu trhu plochých výrobků.

Na konci června byl novým výkonným ředitelem ostravské huti jmenován Oleksandr Ivanov. Ve své funkci je podřízen představenstvu společnosti. Ivanov má dlouholeté zkušenosti v ocelářství, kde pracoval dvacet let ve vedení různých podniků, naposledy jako ředitel pro výrobu v největší ukrajinské integrované huti ve městě Krivoj Rog. Je inženýr v oboru průmyslové energetiky a teplárenství.

“Všichni zaměstnanci LIBERTY Ostrava mohou být na tyto výborné výsledky, k nimž svou měrou přispěl každý závod huti, právem hrdi. Huť funguje efektivněji než kdy dříve, což také napomůže její transformaci v moderní a ekologický podnik a dosažení udržitelnosti v oblastech jejího hospodaření, ochrany životního prostředí a péče o zaměstnance i okolí. Nyní se společně s novým výkonným ředitelem a celým ostravským týmem zaměříme na další zvyšování výroby a urychlení ambiciózních plánů modernizace huti, jejichž cílem je do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality,“ řekl Paramjit Kahlon, generální ředitel pro hutní prvovýrobu a integrovanou těžbu ve skupině LIBERTY Steel.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
Vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com


Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All