Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 14 června, 2022
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava dosáhla v roce 2021 výborných výsledků

  • LIBERTY Ostrava zdvojnásobila obrat a zvýšila hrubý provozní zisk EBITDA
  • LIBERTY potvrzuje, že bude transformovat ostravskou huť směrem k výrobě zelené oceli

LIBERTY Ostrava, přední výrobce oceli v České republice, zaznamenala ve finančním roce končícím 31. březnem 2022 výborné výsledky. Výsledky odrážejí zlepšení v obchodní, výrobní i finanční oblasti během posledních let, která huti pomohou úspěšně zvládnout současnou náročnou ekonomickou a geopolitickou situaci.

Za finanční rok končící 31. březnem 2022 vykázala LIBERTY Ostrava čistý obrat ve výši 56,5 miliardy korun (2,3 miliardy eur), což představuje 109% nárůst ve srovnání s předchozím devítiměsíčním finančním obdobím končícím 31. března 2021, kdy společnost vykázala obrat 22 miliard korun (842 milionů eur). Společnost dosáhla hrubého provozního zisku EBITDA ve výši 8,1 miliardy korun (332 milionů eur) a čistého zisku ve výši 6,1 miliardy korun (250 milionů eur).

Oproti předchozímu devítiměsíčnímu finančnímu období došlo k výraznému zvýšení nákladů z 21,5 miliardy korun (822 milionů eur) na 48,4 miliardy korun (1,98 milionu eur). Důvodem byl růst cen surovin, distribuce a energií, ale také investice do modernizace zařízení, rozvoje, vzdělávání i náboru zaměstnanců.

Ve finančním roce končícím 31. března 2022 dosáhla LIBERTY Ostrava nejvyšší roční výroby od akvizice v červenci 2019, a to 2,28 milionu tun tekuté oceli, což je o 33 % více než v roce 2020 a nejvyšší množství od roku 2016. K navýšení výroby přispěla provozní a technická vylepšení za více než 2 miliardy korun realizovaná již pod značkou LIBERTY a také obrovské nasazení zaměstnanců ostravské huti, kteří pomohli udržet výrobu po celou dobu pandemie koronaviru.

Lze očekávat, že tyto výsledky spolu se zdokonalenou obchodní a výrobní strukturou LIBERTY Ostrava pomohou huti překonat výzvy roku 2022, mezi které patří potřeba vyššího pracovního kapitálu, zvýšené náklady na distribuci a logistiku, ale také trvající vysoké dovozy levné oceli ze zemí mimo EU. Huti se podařilo úspěšně zmírnit dopady situace na Ukrajině na dodávky surovin a pracuje na zvyšování produkce na úroveň 3 milionů tun ročně.

Tyto výsledky jsou důkazem řady zlepšení v LIBERTY Ostrava, která díky nim dosáhla nejlepších finančních, výrobních a manažerských výsledků od akvizice podniku v roce 2019. V loňském roce jsme využili příznivé situace na trhu, a dosáhli nejlepších výrobních výsledků od roku 2016, zdvojnásobili obrat a zvýšili kvalitu našich výrobků a služeb. Vážím si pracovního nasazení a úsilí našich zaměstnanců. I když se nyní pohybujeme v náročnějším ekonomickém a geopolitickém kontextu, jsem i nadále přesvědčen, že LIBERTY Ostrava má vše potřebné k tomu, aby dokázala překonat současné výzvy na trhu,“ uvedl Ajay Aggarwal, prezident skupiny LIBERTY Steel Europe a předseda představenstva LIBERTY Ostrava.

Jsme i nadále odhodláni vytvořit pro LIBERTY Ostrava udržitelnou budoucnost a transformovat ji do roku 2030 do výrobce zelené oceli.  Věříme, že investováním zisku do dekarbonizace výroby a do vzdělávání a rekvalifikace našich zaměstnanců můžeme v nadcházejících letech přispět k udržitelnému rozvoji české ekonomiky,“ dodal Sandip Biswas, investiční ředitel skupiny GFG Alliance a dočasný generální ředitel pro hutní výrobu a těžbu ve skupině LIBERTY.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN, které huti umožní využívat většího objemu ocelového šrotu a dalších železonosných vstupů, a snížit tak její závislost na dováženém uhlí a železné rudě a dramaticky omezit emise CO2.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group. www.libertysteelgroup.com/cz/

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.,www.libertysteelgroup.com   www.gfgalliance.com  

Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All