Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 9 prosince, 2022
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava a odborové organizace huti se dohodly na kolektivní smlouvě na rok 2023

Vedení LIBERTY Ostrava a odborové organizace uzavřely dodatek ke kolektivní smlouvě (KS) na rok 2023. Podle dodatku se mzdy zvýší o 9,5 %. V rámci navýšení vyplatí společnost také mimořádnou odměnu ve výši 10 000 Kč na zaměstnance. V platnosti zůstává systém odměn a benefitů.

V dodatku ke KS LIBERTY Ostrava bylo dojednáno celkové navýšení mezd o 9,5 %. Všem zaměstnancům budou navýšeny mzdy k 1. lednu 2023, k dalším dvěma navýšením pak dojde k 1. dubnu a 1. červenci příštího roku. Všechny ostatní odměny a benefity podle stávající KS zůstanou v platnosti.

Aby mohli zaměstnanci lépe zvládat růst životních nákladů a inflaci, dohodla se společnost s odbory na vyplacení mimořádné jednorázové odměny ve výši 10 000 Kč na zaměstnance ve výplatě v prosinci. U zaměstnanců, kteří nastoupili do společnosti v průběhu roku 2022, bude odměna úměrně upravena podle počtu měsíců, které v huti odpracovali.

Těší mě, že jsme se dohodli na dodatku ke kolektivní smlouvě a rád bych poděkoval všem účastníkům za jejich svědomitou práci a vstřícný přístup v průběhu vyjednávání. Nyní se můžeme soustředit na to, aby byl náš podnik dobře připraven využít oživení poptávky, a pokračovat v uskutečňování našich plánů na dekarbonizaci,“ uvedl Sandip Biswas, dočasný generální ředitel divize hutní výroby a těžby.

Bližší informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslového zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost nadace GFG v Česku.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All