Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 11 října, 2021
  • Tiskové zprávy

LIBERTY investovala 15,5 milionu do modernizace linky na výrobu svodidel

LIBERTY Ostrava dokončila modernizaci linky Arnold na výrobu svodnic používaných v záchytných systémech. Investice v celkové výši 15,5 milionu korun umožnila nejprve rozšířit sortiment svodnic a nyní nově také prodloužit jejich délku o téměř 50 % na více než 6 metrů, čímž se usnadní a zrychlí montáž záchytných systémů z huti.

Ostravská huť patří k nejvýznamnějším výrobcům bezpečnostních záchytných systémů v České republice, přičemž více než polovina vyrobených svodidel zůstává v tuzemsku. Vývoji svodidel proto věnujeme velkou pozornost a neustále pracujeme na jejich vylepšování, která reflektují potřeby našich zákazníků. K této úpravě jsme přistoupili právě z důvodu rostoucího zájmu zákazníků o prodloužené svodnice, které se instalují snadněji a efektivněji,“ uvedl Tomáš Hamalčík, manažer prodeje svodidel a důlních výztuží v LIBERTY Ostrava.

V první fázi projektu se rozšířil sortiment svodnic, což přineslo optimalizaci a urychlení výroby. Druhá fáze, která byla nyní po čtyřech měsících dokončena, spočívala zejména v posunutí kalibračního lisu, ukladače s dopravníkem, úpravě programu pro ukládání a softwaru celé linky. Úpravu linky provedla ostravská firma Ingeteam.

„Modernizovanou výrobní linku Arnold jsme úspěšně otestovali a uvedli do plného provozu. Linkou již prošly všechny požadované profily a mohu potvrdit, že garantované parametry modernizace byly splněny,“ dodal Tom Plachký, projektový manažer LIBERTY Ostrava.

Ostravská huť vyrábí silniční svodidla už více než 50 let. Od roku 1968 jich vyrobila více než 58 tisíc kilometrů. Je jedním z mála výrobců svodidel na světě s kompletním výrobním cyklem od oceli až po finální výrobek, což zajišťuje nejvyšší stupeň spolehlivosti. Více než 50 % svodidel z ostravské huti nachází uplatnění na domácím trhu.

Liberty Ostrava vyrábí 5 typů svodidel, mezi něž patří jednostranná a oboustranná trasová svodidla, mostní a zábradelní svodidla a svodidla se zvýšenou ochranou pro motorkáře, které tvoří celkem 33 záchytných systémů[1]. V průběhu posledních několika let vyvinula řadu nových či inovovaných záchytných systémů. Kromě designu se inovuje také materiál, z něhož se svodidla vyrábějí, např. se používá mikrolegovaná ocel. Novinkou posledních let je „motorkářské“ svodidlo, které je vybaveno spodní pásnicí. Ta brání podjetí motocyklisty, které bývá příčinou vážných zranění, a zároveň při nehodě zmírní účinky nárazu motorkáře do svodidla pohlcením části jeho kinetické energie.

Ostravská svodidla tvoří zásadní bezpečnostní prvek na většině českých silnic. Za posledních 15 let se podle statistik Policie ČR podílela na snížení počtu smrtelných nehod na silnicích v Moravskoslezském kraji o 38 % a nehod s vážnými následky o 49 %.

[1] Záchytný systém tvoří svodnice, sloupky, distanční díly, případně přechodové či dilatační díly a náběhy včetně náběhových přechodek, zábradelní výplně, madla atd.

 

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
Vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com


Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

 

Latest News

View All