Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 29 prosince, 2022
  • Tiskové zprávy

Kanalizace na Bubenském nábřeží v Praze se rekonstruuje s využitím důlních výztuží z LIBERTY Ostrava

LIBERTY Ostrava v současnosti dodává 400 oblouků důlních výztuží do Prahy k rekonstrukci kanalizace. Je to méně obvyklé užití, důlní výztuže se nejčastěji používají v dolech na zabezpečení slojí.  

V Praze 7 na Bubenském nábřeží v úseku od hlavního vstupu do Holešovické tržnice po křižovatku s ulicí Za Viaduktem, který je dlouhý 160 metrů, se provádí rekonstrukce kanalizace hornickým způsobem. Hloubí se těžní šachty, z nichž bude následně vyražena štola. Na štolu budou použity tunelové rámy s výztužemi. Rekonstrukce by měla být hotova v červnu příštího roku.

Byť užití důlních výztuží v kanalizaci není běžné, firma Čermák a Hrachovec, specializující se na výstavbu inženýrských sítí, bezvýkopové technologie a kompletní dodávky vodovodních a kanalizačních řadů, s nimi má v tomto směru dobré zkušenosti a posledních dvacet let jiný typ technologie v podstatě nepoužívá.

Důlní výztuže dodáváme především do dolů, hlavně společnosti OKD. Mimo dolů se ale používají také v tunelech a v kolektorech, zákazníky máme prioritně v České republice, na Slovensku a v Polsku, ale ostravské „hajcmany“ najdete i v dalších zemí Evropy a vlastně celého světa. Ovšem jejich využití v kanalizaci je unikátní,“ potvrdil produktový manažer LIBERTY Ostrava Zdeněk Vašek.

Pro ocelové rámy do kanalizace na Bubenském nábřeží vyrábí LIBERTY Ostrava výztuže korýtkového profilu. Osazovány budou s osovou vzdáleností 0,8 metru. Celá trasa bude ražena pod ochranou ocelových pažnic Union, které také dodává ostravská huť. Ve štole povede jednotná kanalizace z betonových trub.

Zdroj fotografií: archiv fa Čermák a Hrachovec

 

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslového zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost nadace GFG v Česku.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All