Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 29 července, 2019
  • Tiskové zprávy

Investice půl miliardy do odprášení sníží emise ostravské huti

Ostrava 29. července 2019 – Huť Liberty Ostrava investuje do dalšího snížení vlivu výroby na životní prostředí půl miliardy korun. Čtyři projekty zaměřené na fugitivní emise zachytí ročně desítky tun prachu. Přibližně polovina nákladů na realizaci bude hrazena z evropských fondů prostřednictvím 136. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

„Přestože díky své dosavadní ekologizaci už hutnictví nemá zásadní podíl na znečištění ovzduší v krajském ani místním měřítku, ostravská huť připravila další projekty nad rámec svých povinností, kterými ještě více sníží vliv výroby na životní prostředí. Získání podpory nám umožní začít s výstavbou co nejdříve,“ říká Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí Liberty Ostrava.

Investice půjdou do odprášení odsunových cest aglomerátu na jižní a na severní části aglomerace, odprášení provozu nakladače na aglomeraci, kde se manipuluje s železnou rudou, a odprášení provozu rovnaček na středojemné válcovně. Tkaninové filtry, které zachytávají s více než 99% účinností prachové částice PM 10, PM 2,5 i PM 1, budou dokončeny v letech 2020-2023.

Ostravská huť od privatizace v roce 2003 investovala do ekologizace z vlastních zdrojů 6 miliard korun, další 2 miliardy z evropských fondů pak šly na snížení zejména fugitivních emisí prachu nad rámec požadavků legislativy.

„Od roku 2016 máme celoročně v provozu 12 filtračních zařízení s tkaninovými filtry, která jsou zaměřena na eliminaci fugitivních emisí. Pomocí těchto čtyř nových zachytíme další desítky tun těchto „nízkých“ emisí prachu, což bude přínosné zejména v období s nepříznivými rozptylovými podmínkami, kdy by tento prach mohl zhoršovat situaci pod smogovou vrstvou. Provoz a údržba těchto zařízení nás ročně vyjde řádově na stovky milionů korun,“ dodává Baranek.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 000 zaměstnanci ve více než 200 lokalitách na 6 kontinentech s roční výrobní kapacitou 18 milionů tun hotové oceli. Je součástí globálního uskupení GFG Alliance.


Fugitivní emise – nekomínové emise vznikající při manipulaci s prašným materiálem a jeho přepravě


ikona  Tisková zpráva ve formátu .pdf

Liberty Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Latest News

View All