Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Svářečská škola

Svářečská škola nabízí kurzy k získání, rozšíření, případně k prodloužení platnosti kvalifikace svářečský dělník, svářeč a svářeč se zkouškou dle ČSN EN 287-1.

Kurzy nabízíme pro technologie 111(E), 135(M), 141(T) a 311(G). Základní, doplňkové a zaškolovací kurzy, včetně možností získání certifikace dle ČSN EN 287 na koutové svary.

Dále doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650, kurzy svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606 – 2 (rozšíření a prodloužení platnosti certifikátu), ČSN EN 1418 a kurzy dle DIN (RW TÜV), API, přípravné kurzy pro tvrdé pájení dle ČSN EN 13 133 a kurzy pro
vyšší svářečský personál – „Evropský svářečský praktik (EWP) ve spolupráci s Českým svářečským ústavem s.r.o.

– kurzy pro kvalifikaci „svářečský dělník“ provádíme v délce jednoho týdne;

– základní kurzy provádíme v délce čtyř týdnů, doplňkové kurzy v délce tří týdnů;

– přípravné kurzy pro získání zkoušky svářeče dle ČSN EN 287-1 provádíme v délce tří týdnů, v případě prodloužení platnosti zkoušky (nebo rozšíření) v délce jednoho týdne.

Kontakty

Robert Botur

t: +420 595 687 695

RNDr. Jiří Čech

t: +420 595 682 400

m: +420 724 777 777