Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Strojírenská výroba

Provoz strojírenská výroba se zabývá výrobou strojních celků a zařízení, kusovou a malosériovou výrobou, renovací náhradních dílů pro zařízení těžkého průmyslu, především hutního, těžebního a příbuzných oborů.

Provoz zajišťuje strojní obrábění, výrobu ozubení, tepelné zpracování, zámečnické a mostařské práce, výrobu ocelových konstrukcí a technologických svařenců. Výroba je prováděna dle dodané nebo námi zpracované výkresové dokumentace.

Díky našim zkušenostem jsme schopni realizovat investiční projekty na klíč od návrhu projektu, přes dokumentaci, výrobu až po montáž, včetně realizace partnerských profesí hydrauliky, elektra a stavebních prací.

Části strojírenské výroby:

– strojní obrábění
– výroba ozubení
– výroba ocelových konstrukcí
– konstrukční a projekční kancelář
– nedestruktivní zkoušení

Protokoly o kvalitě materiálu

– prohlášení o shodě s objednávkou
– protokol o měření
– protokol o tlakové zkoušce
– protokol o tvrdosti
– protokoly o nedestruktivním zkoušení (vizuální, ultrazvuková, kapilární a magnetická zkouška

Strojní obrábění

Hrotové soustruhy – rozsah obráběných průměrů: do 1 250 mm při max. točné délce 12 000 mm (CNC: SPU 40 CNC, SUI 63 CNC)
Karusely – max. obráběný průměr 5 000 mm při max. výšce 2 990 mm, (CNC: SKJ 12 CNC, SKQ 20 CNC)
Frézky – podélný posuv stolu do 1 400 mm, příčný posuv stolu do 450 mm (CNC: FGS 63 CNC)
Vodorovné vyvrtávačky – průměr vřetene 80, 100, 130, 160, 200, 250 a do pojezdu 9 000 mm, (CNC: WH 10 CNC, WHN 13 CNC, W160 CNC)
Brusky nakulato – až do vnějšího průměru součásti 630 mm a délky 3 000 mm
Brusky na plocho – max. upínací plocha stolu 600 x 3 000 mm s podélným pohybem 3 000 mm
Svislé protahovačky FRÖMAG a bruska na ostření nástrojů SAACKE

Výroba ozubení

– vnější ozubení čelní, rovné, šikmé, případně dvojitě šikmé s mezerou
– frézování do modulu 24, průměru kola 2 500 mm a šířky rovného ozubení 800 mm
– broušení ozubení do modulu 10 a průměru kola 500 mm
– obrážení vnitřního ozubení čelního rovného do modulu 10 a šířky ozubení 150 mm
– obrážení vnitřního evolventního drážkování do šířky 150 mm
– hoblování kuželových kol s přímým ozubením do modulu 30, max. průměru kola 1 600 mm a šířky ozubení do 300 mm

Zámečnické práce a výroba ocelových konstrukcí

Vyráběny jsou veškeré druhy konstrukcí do hmotnosti 50 000 kg a délky 20 000 mm (ojedinělé případy až 27 m). Ostatní rozměry jsou limitovány šířkou vrat (6 300 mm) a jejich výškou (5 800 mm).

– skružování plechů, trubek a profilů
– ohraňování plechů do délky 9 000 mm
– dělení materiálu (nůžky, pily, pálicí stroje), rovnání
– výroba ocelových konstrukcí a tlakových nádob stabilní skupiny A, B kategorie IV
– výroba ocelových konstrukcí pro silniční a železniční mosty
– výroba zvedacích zařízení a jeřábových drah
– výroba potrubí
– výroba kompletních převodových skříní, včetně zkušebního běhu převodovky
– výroba kompletních hydraulických válců a jednoduchých hydraulických prvků
– svařování elektrickým obloukem metodou 111, v ochranných
– atmosférách metodou 135, obloukové svařování a navařování pod tavidlem metodou 121
– navařování válců a hřídelí

Konstrukční a projekční kancelář

Součástí strojírenské výroby je rovněž Konstrukční a projekční kancelář, která zpracovává výkresovou dokumentaci do stupně „realizační dokumentace“, a to v oborech strojní části a ocelové konstrukce.

Více informací poskytne:

Tuzemsko, Zahraničí

Radim Holoubek

t: +420 595 683 400

m: +420 776 131 084