Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Rozšíření nabídky plochých výrobků

Pásy široké válcované za tepla – tlusté

Liberty Ostrava a.s. rozšiřuje svou nabídku pásů válcovaných za tepla ve svitcích z konstrukčních jakostí ocelí S235JR, S235JRG2, S235J0, S235J2G3 a S235J2G4 o pásy v rozmezí tloušťek nad 13,0 do 15,0 mm v šířkách 980 až 1550 mm. Svitky mohou být dodávány pouze v provedení s přírodní hranou. Specifická hmotnost svitků 18 až 21 kg/mm šířky pásu. Max. hmotnost svitku je 33,0 tun. Pásy jsou dodávány s mezními úchylkami rozměrů a tvaru podle rozměrové normy ČSN EN 10051+A1:2000 „ Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla bez povlaku – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.“

Bez omezení je možno dodávat pásy do tl. 15 mm z ocelí pevnostního stupně 235 MPa značky S235JR a S235JRG2. U značek ocelí se zaručenými křehkolomovými vlastnostmi při nízkých teplotách (S235J0, S235J2G3 a S235J2G4) je nutno dodávky konzultovat s výrobním závodem z důvodu postupného vývoje a ověřování křehkolomových vlastností vyráběných svitků tloušťky do 15 mm.

Plechy válcované za tepla – tlusté

Liberty Ostrava a.s. dále rozšiřuje svou nabídku plechů válcovaných za tepla z konstrukčních jakostí ocelí S235JR, S235 JRG2, S235J0, S235J2G3 a S235J2G4 o plechy v rozmezí tloušťek nad 13,0 do 15,0 mm ve standardních šířkách 1000, 1250 a 1500 mm nebo nestandardních šířkách od 980 do 1550 mm v délkách od 1,0 m do 12,0 m. Plechy mohou být dodávány pouze v provedení s neostřiženou hranou.
Plechy jsou dodávány s mezními úchylkami rozměrů a tvaru podle rozměrové normy ČSN EN 10051+A1:2000
„ Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla bez povlaku – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.“
Bez omezení je možno dodávat plechy do tl. 15 mm z ocelí pevnostního stupně 235 MPa značky S235JR a S235JRG2. U značek ocelí se zaručenými křehkolomovými vlastnostmi při nízkých teplotách (S235J0, S235J2G3 a S235J2G4) je nutno dodávky konzultovat s výrobním závodem z důvodu postupného vývoje a ověřování křehkolomových vlastností vyráběných svitků tloušťky do 15 mm.

Pásy široké válcované za tepla – se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

Liberty Ostrava a.s. v roce 2004 rozšířila svou nabídku pásů válcovaných za tepla ve svitcích o pásy široké válcované za tepla z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi v jakostech ocelí S235J0W, S235J2W, S355J0W, S355J0WP a S355J2WP v rozmezí tloušťek od 3,0 do 13,0 mm (jiné tloušťky po dohodě) v šířkách 980 až 1550 mm. (Pro tyto oceli je některými výrobci užíván obchodní název „Corten“ nebo „Atmofix“). Pásy válcované za tepla ve svitcích v tloušťkách nad 8,0 do 13,0mm mohou být dodávány pouze v provedení s přírodní hranou. Specifická hmotnost svitků je 18 až 21 kg/mm šířky pásu. Max. hmotnost svitku je 33,0 tun. Pásy jsou dodávány s mezními úchylkami rozměrů a tvaru podle rozměrové normy ČSN EN 10051+A1:2000 „ Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla bez povlaku – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.“

Plechy válcované za tepla – se zvýšenou odolností  proti atmosférické korozi

Liberty Ostrava a.s. v roce 2004 rozšířila svou nabídku plechů válcovaných za tepla o plechy z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi v jakostech ocelí S235J0W, S235J2W, S355J0W, S355J0WP a S355J2WP v rozmezí tloušťek od 3,0 do 13,0 mm (jiné tloušťky po dohodě) ve standardních šířkách 1000, 1250 a 1500 mm nebo nestandardních šířkách od 980 do 1550 mm v délkách od 1,0 m do 12,0 m. (Pro tyto oceli je některými výrobci užíván obchodní název „Corten“ nebo „Atmofix“). Plechy z těchto ocelí mohou být dodávány v provedení s ostřiženými nebo neostřiženými hranami.
Plechy jsou dodávány s mezními úchylkami rozměrů a tvaru podle rozměrové normy ČSN EN 10051+A1:2000
„ Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla bez povlaku – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.“

Další informace o možnostech dodávek širokých pásů válcovaných za tepla a plechů válcovaných za tepla v tabulích najdete na presentaci naší akciové společnosti v části výrobní program – ploché výrobky válcované za tepla nebo je Vám poskytnou pracovníci prodeje na níže uvedených tel. (fax.) číslech:

Tuzemský prodej:

t: +420 597 335 715

f: +420 597 337 126

Exportní prodej:

t: +420 597 335 115 (597 336 137)

f: +420 597 336 229 (597 333 977)