Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Slévárenské písky

Liberty Engineering Products Ostrava, s.r.o. je nejmladší dceřinou firmou ostravského hutního gigantu a v rámci skupiny Liberty nabízíme kromě široké nabídky výrobků a služeb našich provozů strojírenského a slévárenského charakteru také vedlejší produkty výroby. Tento nabídkový list je zaměřen na představení a nabídku prodeje odpadních písků ze slévárenského provozu, především písků křemičitého charakteru.

Co nabízíme:

– Slévárenský odpadní písek křemičitého charakteru, šedozelené barvy

– Směs přírodních, použitých formovacích písků

– Přesívaný, 0,8 mm granulometrie, s možností rozpadavých hrudek do max. 20 mm

– Složení: 80% křemičitý písek, 17% přírodní jílovitý (zelený) písek, 3% pojivo – vodní sklo

– 5-8% vlhkosti

Využití:

– Především pro stavební účely výplňového charakteru

– Zásypový materiál

– Materiál pro přípravu malt ve stavebnictví

– Ideální využití jako posypový materiál pod dlažby

– Zásypy výkopů po kladení inženýrských sítí

– Další využití ve stavebnictví

Nezávadnost využití

– Písky neobsahují fenol a formaldehyd

– Složení písku nemá vliv na podzemní zásoby pitné vody

– 1x ročně provedena analýza u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

– Požadovaná laboratorní stanovení:

v sušině – PAU(6), NEL

ve vodním výluhu: pH, PAU(6), NEL, Zn, Pb, Cd, Cr celk

Obchodní podmínky:

Strategie prodeje je postavena nikoli na počtu odvezených tun ale na počtu odvážených nákladních vozidel, či návěsů.

Vozidla s max. nákladem do 3 tun: 90 Kč/auto
Vozidla s max. nákladem do 10 tun: 250 Kč/auto
Vozidla s max. nákladem do 16 tun: 320 Kč/auto
Vozidla s nákladem nad 16 tun: 450 Kč/auto

Odběry většího charakteru se cení individuálně, stejně jako odběry po železnici.

– Platba je realizována předem na pokladně společnosti Liberty Ostrava a.s. V případě zájmu lze předem vystavit zálohovou fakturu. Po vyzvednutí vstupu do areálu Liberty Ostrava je prázdné vozidlo zváženo, poté naložen předplacený náklad, znovu zváženo a probíhá výjezd z areálu.

– V současnosti pracujeme na zjednodušení celého procesu a také na zvýhodnění pravidelných odběrů minimalizací administrativní zátěže při prodeji. Při pravidelných odběrech je možné vyřídit trvalý vstup do areálu nebo také u prověřené firmy zajistit odběr na fakturu.

– V případě zájmu jsme schopni předat vzorek písku k posouzení

Více informací poskytne:

Zuzana Smatanová

vystavení smlouvy, zálohové faktury a adm. podpora prodeje

t: +420 595 683 232

f: +420 595 685 044

Tibor Hostovičák

technické dotazy,
informace o aktuálním dostupném množství a realizace odběru

t: +420 595 682 563