Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Výrobky pro ocelářství

Jedná se o výrobu strojního zařízení a dílů pro technologické celky používané v těžkém hutním průmyslu.

 • Náhradní díly pro sázecí a výtlačné stroje
 • Zásobníky chemických produktů a dehtu
 • Potrubí a armatury z nerez materiálů
 • Pánvový vůz
 • Základový rám oscilátoru pro bramové kontilití
 • Převážecí pánvový vůz
 • Pánve pro přepravu tekuté oceli
 • Ocelové konstrukce, lávky, lehké mosty
 • Vůz na přepravu svitků
 • Náhradní díly pro hutní agregáty
 • Vrtačky odpichu vysokých pecí
 • Ucpávačky odpichového otvoru
 • Pojízdné mísiče
 • Potrubní rozvody
Výrobky pro ocelářství - prodej

Radim Holoubek

t: +420 595 683 400

Výrobky pro ocelářství - provoz 21

Ing. Petr Káňa

t: +420 595 686 209