Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Výrobky pro ocelářství

Jedná se o výrobu strojního zařízení a dílů pro technologické celky používané v těžkém hutním průmyslu.

 • Náhradní díly pro sázecí a výtlačné stroje
 • Zásobníky chemických produktů a dehtu
 • Potrubí a armatury z nerez materiálů
 • Pánvový vůz
 • Základový rám oscilátoru pro bramové kontilití
 • Převážecí pánvový vůz
 • Pánve pro přepravu tekuté oceli
 • Ocelové konstrukce, lávky, lehké mosty
 • Vůz na přepravu svitků
 • Náhradní díly pro hutní agregáty
 • Vrtačky odpichu vysokých pecí
 • Ucpávačky odpichového otvoru
 • Pojízdné mísiče
 • Potrubní rozvody
Výrobky pro ocelářství - prodej

Radim Holoubek

t: +420 595 683 400

Výrobky pro ocelářství - provoz 21

Ing. Petr Káňa

t: +420 595 686 209