Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Vedlejší produkty

Prodejní sortiment závodu Koksovna:

  • Koks
  • Surový černouhelný dehet
  • Surový koksárenský benzol
  • Kapalná síra

Prodejní sortiment závodu Vysoké pece:

  • Zpevňované ocelárenské surové železo
  • Zpevňované slévárenské surové železo
  • Vysokopecní granulovaná struska
  • Vysokopecní struska upravená – štěrkodrť
Více informací poskytne:

Ing. Drahomíra Oborná