Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Vedlejší produkty

Prodejní sortiment závodu Koksovna:

  • Koks
  • Surový černouhelný dehet
  • Surový koksárenský benzol
  • Kapalná síra

Prodejní sortiment závodu Vysoké pece:

  • Zpevňované ocelárenské surové železo
  • Zpevňované slévárenské surové železo
  • Vysokopecní granulovaná struska
  • Vysokopecní struska upravená – štěrkodrť
Více informací poskytne:

Ing. Drahomíra Oborná