Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Nabídka vysokopecní strusky

Vysokopecní struska-štěrkodrť

Frakce:

  • 0-8 mm
  • 8-16 mm
  • 0-32 mm
  • 16-32 mm
  • 32-63 mm
  • 0-63 mm

Informace k nabízenému zboží:

tel.: 595 687 506

tel.: 595 682 668

Prodejní doba vysokopecní strusky od 12.08.2022:

6:00 h – 13:00 h (Po-Pá)

Místo nakládky:
Ostrava-Kunčičky
Ul. Lihovarská
tel.: 595 687 506