Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Certifikáty, Prohlášení – Liberty Technotron s.r.o.

ČSN EN ISO 9001:2016
BUREAU VERITAS
ČSN EN ISO 14001:2016
BUREAU VERITAS
Ke stažení
Prohlášení SVHC PDF
Prohlášení dle směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních PDF
Prohlášení dle směrnice 2000/53/EC o vozidlech s ukončenou životností PDF

Ing. Libor Tannhäuser

t: +420 558 621 547