Romania | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Protecția Mediului

Protecția mediului

„Când vorbim despre oțel, trebuie să ne gandim că  acesta este un material al vieții. Oțelul se poate recicla la nesfârșit fără să afecteze mediul înconjurător. Cu toții întelegem importanța protejării mediului, nu doar pentru că dezvoltarea industriei oțelului depinde de buna administrare a resurselor mediului, ci și pentru că protejarea mediului este esențială oamenilor de acum și generațiilor viitoare.

Echipa noastră este puternic implicată în îmbunătățirea continuă a performanței de mediu prin activități de prevenire: monitorizarea calității factorilor de mediu (aer, apă, sol), gestiunea deșeurilor și substanțelor periculoase, instruiri de conștientizare și îmbunătățiri ale activității de protecția mediului la fiecare loc de muncă. De mare ajutor este implementarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management de mediu, ce adaugă valoare în raport cu cerințele clienților noștri.

Menținem un dialog deschis cu toţi factorii interesaţi, prin sesiuni periodice de comunicare. Protejarea mediului nu este o obligație, ci o responsabilitate a fiecăruia dintre noi, atât la locul de muncă, dar și în viața de zi cu zi. Ne luăm această reponsabilitate nu numai față de noi și activitatea noastră industrială, ci și față de oamenii care trăiesc în jurul nostru și față de generațiile viitoare.”

Mirela Dobrotă, Șef Departament Protecția Mediului, LIBERTY Galați

ANUNȚURI PUBLICE

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Montare echipamente la Linia de taiere transversala NOVASTILMEC – LBC” propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul -de-mediu.

Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro

ANUNT PUBLIC

„LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de dezmembrare mijloace fixe: utilaje de elaborare a oțelului (melanjoare si convertizoare) si platforme din cadrul OLD3, propus  a fi realizat in mun.  Galati, Calea  Smardan nr. 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro  la sectiunea Reglementari – Acordul de mediu –Drafturi acte de reglementare- Proiect decizia de incadrare 2020-2021.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro si pe fax :0236471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A., titular al proiectului “Desființare (demolare/dezmembrare totala) mijloace fixe – AGLOMERARE 1&2 si DMP” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare (demolare/dezmembrare totala) mijloace fixe – AGLOMERARE 1&2 si DMP” propus a fi amplasat in mun.  Galati, Calea  Smardan nr. 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la urmatoarea adresa: http://apmgl.anpm.ro  – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati, prin email office@apmgl.anpm.ro.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „MODIFICARE DISPOZITIV LINII MALINA SMARDAN”,  propus  a fi amplasat Galati, Calea  Smirdan, nr. 1.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020_39749  . Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236471009.

ANUNT PUBLIC

„LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de dezmembrare mijloace fixe din Forja de Intretinere- Departament Piese de Schimb, propus  a fi realizat in mun.  Galati, Calea  Smardan nr. 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro  la sectiunea Reglementari – Acordul de mediu –Drafturi acte de reglementare- Proiect decizia de incadrare 2020-2021.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro si pe fax :0236471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A., titular al proiectului “Desfiintare Fabrica de var nr. 1” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desfiintare Fabrica de var nr. 1” propus a fi amplasat in mun.  Galati, Calea  Smardan nr. 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la urmatoarea adresa: http://apmgl.anpm.ro  – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie de incadrare de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati, prin email office@apmgl.anpm.ro.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Lucrări de dezmembrare mijloace fixe din Forja de Intretinere – Departament Piese de Schimb  propus  a fi amplasat Galati, Calea  Smirdan, nr. 1.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul -de-mediu. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236471009.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Lucrări de dezmembrare mijloace fixe: utilaje de elaborare a oțelului (melanjoare si convertizoare) si platforme din cadrul OLD3  propus  a fi amplasat Galati, Calea  Smirdan, nr. 1.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul -de-mediu. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236471009.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectele “Inchidere depozit de deseuri nepericuloase Halda de zgura din cadrul LIBERTY GALATI SA”, propus a fi realizat in extravilan com. Sendreni,judetul Galati si  “Stabilizare mal drept curs de apa Malina”propus a fi realizat extravilan com. Sendreni , T26, P156,T61,P335, judetul Galati.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru  Protectia Mediului Galati poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a  acordului de mediu.

Documentele mentionate pot fi consultate pe site-ul APM Galati la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/rapoarte_eia_si_studii_ea-41121

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc loc in municipiul Galati, la Club Sidex – Str. Regiment 11 Siret 2A, in data de 11.03.2021, incepand cu orele 15.

Publicul interesat poate inainta comentarii/opinii/observatii privind documentul mentionat la numarul de fax 0236 471 009 si pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, pana la data de 11.03.2021.

ANUNT PUBLIC

„LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desfiintare (demolare/ dezmembrare totala) mijloace fixe DPS propus  a fi realizat in mun.  Galati, Calea  Smardan nr. 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro  la sectiunea Reglementari – acordul de mediu –Drafturi acte de reglementare- Proiect decizia de incadrare 2020.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

ANUNT PUBLIC

„LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desfiintare mijloace fixe dep Otelarii hala pentru pregatire lingotiere -Otelaria electrica si hala de maruntire -BFV1 propus  a fi realizat in mun.  Galati, Calea  Smardan nr. 1 (depozit fier vechi Uzina 3-sectia 6).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro  la sectiunea Reglementari – acordul de mediu –Drafturi acte de reglementare- Proiect decizia de incadrare 2020.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

 

ANUNT PUBLIC

„LIBERTY GALATI S.A. titular al proiectului Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) mijloace fixe Facility Management propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) mijloace fixe Facility Management, propus a fi amplasat in Galati, Calea  Smardan, nr. 1, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la urmatoarea  adresa: http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu –proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati, prin e-mail la adresa  office@apmgl.anpm.ro”

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Desfiintare Fabrica de var nr. 1” propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul -de-mediu.

Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A., titular al proiectelor „Inchidere depozit de deseuri nepericuloase Halda de zgura din cadrul LIBERTY GALATI SA” si „ Stabilizare mal drept curs de apa Malina”  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa si cu evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele „Inchidere depozit de deseuri nepericuloase Halda de zgura din cadrul LIBERTY GALATI SA”, propus  a fi realizat in extravilan com. Sendreni, judetul Galati si „ Stabilizare mal drept curs de apa Malina”  propus  a fi realizat in extravilan com. Sendreni, T26, T156, T61, P335, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Galati la adresa de internet http:// apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari→Acordul de mediu→Drafturi acte de reglementare→Proiect decizie etapa de incadrare 2020.

  1. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului, pe email office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Desfiintare (demolare/ dezmembrare totala) mijloace fixe DPS   propus  a fi amplasat Galati, Calea  Smirdan, nr. 1.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul -de-mediu.

Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Desfiintare mijloace fixe dep Otelarii hala pentru pregatire lingotiere -Otelaria electrica si hala de maruntire -BFV1   propus  a fi amplasat Galati, Calea  Smirdan, nr. 1 ( depozit fier vechi Uzina 3-sectia 6).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul -de-mediu.

Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului, pentru proiectulDesfiintare (demolare/ dezmembrare) mijloace fixe fabrica de oxigen nr. 2”, propus  a fi amplasat in Galati, Calea Smirdan nr.1, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://www.apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari à Acordul de mediu à Drafturi acte de reglementare à Proiect decizie etapa de incadrare 2020.

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare pe e-mail office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

ANUNT PUBLIC

Liberty Galati S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) mijloace fixe Facility Management”, propus a fi amplasat in municipiul Galati, Calea Smardan nr. 1, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

 

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul “Stabilizare mal drept curs de apa Malina” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Sendreni T26, P156, T61, P335, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, Nr.2  si la sediul LIBERTY GALATI SA din Galati, Calea Smirdan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret, Nr.2, Municipiul Galati.

 

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALAŢI S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare bandă transportoare, coş de fum, instalaţii epurare gaze arse” propus a fi amplasat în mun. Galaţi, Calea Smârdan, nr.1, Secţia Aglomerare 1, Uzina Aglomerare Furnale, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări ” Acordul de mediu “Drafturi acte de reglementare “Proiect decizie etapă de încadrare 2020.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pe email office@apmgl.anpm.ro,  în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Galaţi”.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Desființare (demolare/dezmembrare totala) mijloace fixe – AGLOMERARE 1&2 si DMP”  propus  a fi amplasat in Galati, Calea Smirdan nr.1, sectia Aglomerare 1&2 si DMP.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul -de-mediu.

Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Inchidere depozit de deseuri nepericuloase Halda de zgura din cadrul LIBERTY GALATI SA”  propus  a fi amplasat in comuna Sendreni,extravilan, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul -de-mediu.

Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de dezmembrare conducte gaz de cocs  amplasament LIBERTY GALATI SA” propus a fi amplasat in mun. Galati, Calea  Smirdan, nr. 1, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu –Drafturi acte de reglementare-proiect decizie etapa de incadrare 2020.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare pe email office@ampgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Desființare (demolare/ dezmembrare totala) mijloace fixe – Fabrica de Oxigen nr. 2 propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI S.A.  din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Desființare (demolare/ dezmembrare totala) mijloace fixe – Fabrica de Oxigen nr. 2 propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI S.A.  din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Desființare (demolare/ dezmembrare totala) mijloace fixe – Fabrica de Oxigen nr. 2 propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI S.A.  din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei APM Galati privind actualizarea Deciziei etapei de incadrare nr. 1409/04.11.2019 emisa de APM Galati pentru proiectul

„Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) PALD Otelarie si Furnale” propus  a fi realizat in min. Galati, Calea Smirdan Nr.1, judetul Galati:

  • nu este necesara refacerea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul „Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) PALD Otelarie si Furnale”,
  • se actualizeaza Decizia etapei de incadrare nr. 1409/04.11.2019 emisa de APM Galati pentru proiectul „Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) PALD Otelarie si Furnale” prin emiterea unei decizii revizuite.

Proiectul Deciziei etapei de incadrare nr. 1409/04.11.2019 precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni pana joi, intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00 – 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea Reglementari-Acordul de Mediu-Drafturi acte de reglemetare-Proiect decizie etapa de incadrare 2020.

Observatiile/contestatiile publicului  publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galati, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Demolare banda transportatoare, cos de fum, instalatii epurare gaze arse” propus  a fi amplasat in Galati, Calea  Smirdan, nr. 1.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI S.A. din Galati, Calea Smirdan nr 1, in zilele de  luni- joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Lucrări de dezmembrare conducte gaz de cocs  amplasament LIBERTY GALATI SA” propus a fi realizat in Galati, Calea  Smirdan, nr. 1

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI SA din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

ArcelorMittal Galati S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) PALD Otelarie si Furnale propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul  ArcelorMittal Galati SA din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

 

Sărbătorim Ziua Mondială a Mediului

Ziua Mondială a Mediului înconjurător este marcată, anual, la data de 5 iunie. Tema din acest an a Zilei Mondiale a Mediului este Biodiversitatea.

Suntem înconjurați de biodiversitate, iar noi, oamenii, ca specie, suntem o componentă a biodiversității, iar prin tot ceea ce facem influențăm și modificăm acest sistem. Fiind conștienți de rezultatul propriilor acțiuni, este de așteptat să fim mai precauți în ceea ce privește exploatarea resurselor biologice.

Conform ultimelor cercetări, un milion de specii de plante și animale sunt pe cale de dispariție. Fiecare specie joacă un rol important în menținerea unui ecosistem echilibrat și sănătos, iar pierderile din biodiversitate și habitat pot crește răspândirea bolilor infecțioase și a virusurilor.

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat cât de vulnerabili suntem în fața declinului biodiversității și cât de importantă este pentru societatea noastră buna funcționare a ecosistemului. Plecând de la analiza și schimbarea atitudinii față de ceea ce ne înconjoară, înțelegem cât de mult ne bazăm pe echilibrul delicat al naturii.

Este momentul să luăm atitudine și să îmbunătățim relația cu natura!

A venit timpul să punem viitorul în centrul tuturor acțiunilor și deciziilor noastre și să trăim în armonie cu natura!

Politica de Protecție a Mediului, LIBERTY Galați
Raport de Securitate pentru amplasamentul LIBERTY GALATI S.A.