Romania | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Informații pentru acționari

LIBERTY GALAȚI S.A. – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25.07.2024, ora 10.00
ADMET S.A. GALAȚI – Comunicate către ACȚIONARI și RAPOARTE conform Regulament A.S.F. nr.5 din 2015
LIBERTY GALAȚI S.A. – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22.02.2024, ora 10.00
LIBERTY GALATI S.A. – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24.07.2023, ora 13.00
LIBERTY GALATI S.A. – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24.07.2023, ora 12.00
LIBERTY GALATI S.A. – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.06.2023, ora 13.00
LIBERTY GALATI S.A. – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21.06.2023, ora 12.00
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 05.09.2022
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 05.09.2022
LIBERTY Tubular Products Galați
Anunt public - Linia de acoperire tevi
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII LIBERTY GALATI SA DIN DATA DE 24.08.2021
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 28.05.2021

LIBERTY GALATI SA_Convocator AGOA pentru 28.05.2021

Propuneri de candidaturi pentru functia de administrator

Iain Mark Hunter – Cv

CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la Liberty Galati pentru data de 28.01.2021
CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la Liberty Galati pentru data de 28.01.2021
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020
Convocator A.G.E.A. LIBERTY GALATI – 14.01.2020
ADMET - CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la ADMET S.A. Galati pentru data de 27.04.2021
ADMET - CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la ADMET S.A. Galati pentru data de 27.04.2021;
ADMET - Propunerea actionarului majoritar Liberty Services Center Galati SRL pentru suplimentare a Ordinii de zi a Convocator Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2021
ADMET S.A. - SUPLIMENTARE Ordine de zi Convocatorului AGOA din 27.04.2021
ADMET - Convocator AGOA - 20 - 21 decembrie 2021
ADMET - Convocator AGOA - 20 - 21 decembrie 2021
ADMET - Situații financiare auditate - ianuarie 2020 - 30 iunie 2021
ADMET - Buletin de vot prin corespondență AGOA 20.12.2021 - Pers. Juridică
ADMET - Buletin de vot prin corespondență AGOA 20.12.2021 - Pers. Fizică
ADMET - Buletin de vot secret 20.12.2021pc.3,4,7.
ADMET - Procura de prezentare acționar Persoană Fizică în AGOA - 20.12.2021
ADMET - Procura de prezentare acționar Persoană Juridică în AGOA - 20.12.2021
ADMET Material informativ aferent problemelor supuse dezbaterilor AGOA 20.12.2021
Program de activitate și buget de venituri și cheltuieli ADMET
Numire auditor financiar ADMET 18.11.2021
Propunerea actionarului Liberty Services Center Galati SRL pentru functia de ADMINISTRAORTOR la ADMET S.A.
ADMET - Raport semestrial iulie-decembrie 2021
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 05.05.2022