Romania | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Anunţ public

LIBERTY GALAŢI S.A. anunţă publicul interesat asupra  deciziei APM Galati privind actualizarea Deciziei etapei de incadrare nr. 489/04.05.2020 emisa pentru proiectul „Demolare bandă transportoare, coş de fum, instalaţii epurare gaze arse” cu amplasamentul în mun. Galaţi, Calea Smârdan, nr.1, Secţia Aglomerare 1, Uzina Aglomerare Furnale, judeţul Galaţi:

  • nu se mentine valabilitatea Deciziei etapei de incadrare nr. 489/04.05.2020 emisa pentru proiectul initial;
  • nu este necesara revizuirea memoriului de prezentare si parcurgerea etapelor procedural necesare conform dispozitiilor art 10-26 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, aprobate prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si, in consecinta, nu este necesara revizuirea Deciziei etapei de incadrare nr. 489/04.05.2020 emisa initial sau emiterea uneia noi;
  • modificarile propuse si conditiile referitoare la acestea se inscriu in anexa la Decizia etapei de incadrare nr. 489/04.05.2020 emisa de APM Galati pentru proiectul Demolare bandă transportoare, coş de fum, instalaţii epurare gaze arse;

Proiectul Anexei la Decizia etapei de incadrare nr. 489/04.05.2020, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate pe site-ul APM Galati http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări ” Acordul de mediu „Drafturi acte de reglementare „Proiect Decizia de încadrare 2022.

Observaţiile/contestatiile publicului se primesc la adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la publicarea  anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

 

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Obținere autorizație de construire pentru realizare centrală fotovoltaică, platforme tehnologie, drumuri de acces, trasee cabluri electrice, posturi de transformare curent electric, împrejmuire, mijloace publicitare, organizare de șantier și operațiuni notariale” propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet :  http://www.anpm.ro/web/apm-galati/ documente-procedura-eim-si-ea.

Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236471009.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “DESFIINTARE MIJLOACE FIXE AFERENTE FABRICA DE OXIGEN NR. 2 – D.P.D.E.S. si SEDII GRUP FURNALE – D.O.R.U.F.P.S., propus a fi realizat in mun.  Galati, Calea Smirdan Nr.1 (fabrica de Oxigen si sedii grup furnale), Judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro   la sectiunea Reglementari-Acordul de mediu-Drafturi acte de reglementare- Proiect decizia de incadrare 2022.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro  si pe fax: 0236471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

 

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „DESFIINTARE MIJLOACE FIXE AFERENTE FABRICA DE OXIGEN NR. 2 – D.P.D.E.S. si SEDII GRUP FURNALE – D.O.R.U.F.P.S” propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://www.anpm.ro/ro/web/apm-galati/documente-procedura-eim-si-ea.

Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236 471009.

 

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A., titular al proiectului “Montare echipamente pentru Tratament Slam – Sectia Furnale” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Montare echipamente pentru Tratament Slam – Sectia Furnale” propus a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la urmatoarea adresa: http://apmgl.anpm.ro  -reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro .

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A., titular al proiectului “Montare echipamente la Linia de taiere transversala NOVASTILMEC – LBC” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Montare echipamente la Linia de taiere transversala NOVASTILMEC – LBC” propus a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la urmatoarea adresa: http://apmgl.anpm.ro  -reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati,prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro .

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “MODIFICARE DISPOZITIV LINII MALINA SMARDAN” propus a fi amplasat in mun.  Galati, Calea  Smardan nr. 1, sectia 4-amplasament 16,21,22,judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la urmatoarea adresa: http://apmgl-old.anpm.ro/ proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro si pe  fax: 0236471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

 

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Montare echipamente pentru Tratament Slam – Sectia Furnale”,  propus  a fi amplasat Galati, Calea  Smirdan, nr. 1.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet : http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020_39749. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236471009.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Inchidere depozit de deseuri nepericuloase Halda de zgura din cadrul LIBERTY GALATI SA, propus a fi realizat in extravilan com. Sendreni, judetul Galati si “Stabilizare mal drept curs de apa Malina”, propus a fi realizat in extravilan com. Sendreni, T26, P156, T61, P335, Judetul Galati.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei  pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro  la sectiunea: http://apmgl-old.anpm.ro/ proiect_acord_de_mediu-9366.

Observatiile/contestatiile publicului  se primesc in scris la APM Galati, la adresa de email: office@apmgl.anpm.ro., in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.