Romania | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Anunț public

LIBERTY GALATI anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului intocmit pentru proiectul  “Inchidere depozit de deseuri nepericuloase Halda de zgura din cadrul LIBERTY GALATI SAmodificat, propus a fi realizat in extravilan com. Sendreni, jud. Galati.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru  Protectia Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea solicitarii de emitere a  acordului de mediu revizuit.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului intocmit pentru proiectul modificat este disponibil la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-documentatii procedura EIA si EA-rapoarte EIA si studii EA complet.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc loc in municipiul Galati, la Club Liberty – Str. Regiment 11 Siret 2A, in data de 20.11.2023, incepand cu orele 16.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul susmentionat la sediul APM Galati, pana la data de 20.11.2023.