North Macedonia | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Кариера

Ние сме вистинска глобална компанија и нашата разновидна работна сила го одразува тоа. Како работодавач, инвестирањето во вработените е еден од столбовите на нашата стратегија за корпоративна одговорност и тоа го демонстрираме со третирање на вработените од сите нивоа со почит и достоинство, а воедно помагајќи им да ја развиваат својата кариера.