North Macedonia | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Кариера

Ние сме вистинска глобална компанија и нашата разновидна работна сила го одразува тоа. Како работодавач, инвестирањето во вработените е еден од столбовите на нашата стратегија за корпоративна одговорност и тоа го демонстрираме со третирање на вработените од сите нивоа со почит и достоинство, а воедно помагајќи им да ја развиваат својата кариера.