Romania | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Romportmet

Romportmet

Romportmet este cel mai modern port fluvio – maritim românesc de la Dunăre, situat pe malul stâng al fluviului, între kilometrii 157 + 600 și 157 + 400, în amonte de municipiul Galați.

Acest port poate manipula un volum nominal de până la circa 8.64 milioane de tone pe an. Pot fi descărcate și încărcate atât nave maritime cât și fluviale.
Portul este echipat cu utilaje specializate pentru operarea navelor, depozitarea, transferul, primirea și expedierea mărfurilor spre și dinspre LIBERTY Galati.

Se pot opera zilnic circa 24.000 de tone, dintre care circa 16.000 de tone de mărfuri vrac (calcar, minereuri, cărbune și cocs) și circa 8.000 de tone laminate (încărcări și descărcări).

Romportmet este certificată SR EN ISO 9001:2015. Ambiția companiei este de a-și menține și dezvolta reputația de furnizor de servicii de exploatare portuară pe piața internă și internațională, la un înalt nivel calitativ.

Compania acordă o atenție specială protejării mediului înconjurător și protejării securității și sănătății în muncă a angajaților și contractorilor.
Romportmet pune în centrul eforturilor sale oamenii săi. Programe specializate de pregătire profesională sunt permanent organizate.

Contact

Str. Siret, Nr.1, Vădeni, Jud.Brăila (punct de lucru)

t: +40 236 473338

t: +40 236 473346

f: +40 236 462064