Romania | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

CERERE DE OFERTĂ 9960/63/23.02.2023, "Terasamente și reprofilare haldă de zgură în vederea închiderii"

CERERE DE OFERTĂ 9960/63/23.02.2023, „Terasamente și reprofilare haldă de zgură în vederea închiderii”

Proiect: Închidere Haldă de zgură

Scop: Terasamente și reprofilare haldă de zgură în vederea închiderii

Cerinţe: 

Anexa 01 – Memoriu tehnic

GCSP Liberty RO

Specificatie Tehnica_Inchidere Halda

Obs. Toate informațiile scrise sau verbale furnizate firmelor în Cererea de Ofertă cu privire la know-how-ul, specificațiile, procedeele, cerințele și toate informațiile, documentele și datele tehnice ale Cumpăratorului vor fi considerate ca și confidențiale și nu vor fi divulgate terțelor părți fără consimțământul prealabil în scris al Cumpăratorului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani după data divulgării acestora către executanți. Aceste informații vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea Comenzii sau în scopul pregătirii ofertelor sau cotațiilor.

Data limită de răspuns – 03/03/2023;

Termen finalizare: 9 luni

Numele și datele de contact pentru detaliile tehnice : Paul Dumitru – Manager proiect; | Projects Department; E:  paul.dumitru@libertysteelgroup.com; M +40 733 180 291.

Oferta tehnică si comerciala se va transmite în format electronic pe email la:

  • George Chiocaru, Head of Legal Central and Eastern Europe, george.chiocaru@libertysteelgroup.com;
  • Mihaela Dihel, Lead Buyer – mihaela.dihel@libertysteelgroup.com;
  • Gabriela Corodescu, Buyer – gabriela.corodescu@libertysteelgroup.com