North Macedonia | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Поцинкуван Лим

Поцинкуван Лим

Поцинкуваниот лим може да се користи во многу широк спектар на намени за индустриски пазари, како за внатрешна така и надворешна употреба.

Градежништво: широки делови за покривање и обложување (т.е. покриви и фасади), врати, рамки, метални плафони, парапети, структурни делови и др.

Aпарати за домашна употреба: сите апарати за овој сектор (како бела и кафеава техника) се произведени со топло поцинкувани челици.

Разно: електрични кутии, струјни компоненти, клима уреди, сообраќајни знаци итн