Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Szkoła Letnia

LIBERTY Częstochowa uruchamia swoją pierwszą Szkołę Letnią. Ma nadzieję, że stanie się jednym z najważniejszych programów stażowych w regionie, ponieważ wprowadzi do zakładu nowe pokolenie entuzjastycznych studentów, którzy pomogą budować przyszłość GREENSTEEL.

Letnia Szkoła potrwa dwa i pół miesiąca od 17 lipca do 22 września 2023 r. Studenci ostatniego roku i absolwenci uczelni wyższych, którzy zdecydują się zapisać na Letnią Szkołę, będą mogli zaangażować się w działalność huty, poznać firmę i jej plany związane z transformacją GREENSTEEL. Młodzi ludzie będą mieli okazję pracować w pełnym wyzwań środowisku u boku mentorów i specjalistów Liberty Częstochowa, uczestniczyć w szkoleniach oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej, które są tak niezbędne, aby stać się profesjonalistami.

Przez cały program studenci będą otrzymywać wynagrodzenie i korzystać ze wszystkich udogodnień związanych z byciem pracownikiem. Będą mieli również szansę ubiegać się o program stażowy, który pomoże rekrutować młode talenty na stanowiska inżynierskie.

Kandydaci mogą wybrać najbardziej interesujący ich temat i uzyskać dostęp do formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca pod adresem na stronie internetowej LIBERTY Częstochowa lub przesłać swoje CV na adres rekrutacja@libertyczestochowa.pl.

Lista projektów/tematów do realizacji  w Szkole Letniej 2023:

 1. Wpływ parametrów pracy oraz warunków wytapiania stali na zużycie elektrod w elektrycznym piecu łukowym (Realizacja projektu w strukturach Stalowni)
 2. Metoda prowadzenia obróbki pozapiecowej stali w celu uzyskania zawartości S<0,003% (Realizacja projektu w strukturach Stalowni)
 3. Przyczyny powstawania pęknięć krawędziowych podczas odlewania wlewków płaskich (Realizacja projektu w strukturach Stalowni)
 4. Zastosowanie przegród w kadzi pośredniej w celu poprawy czystości stali (Realizacja projektu w strukturach Stalowni)
 5. Wpływ stosowanych zasypek odlewniczych na jakość powierzchni wlewka (Realizacja projektu w strukturach Stalowni)
 6. Dobór krzywej chłodzenia metalurgicznego do odlewania gatunku stali (Realizacja projektu w strukturach Stalowni)
 7. Temperatura pasma w strefie prostowania i jej wpływ na powstawanie wad wlewków (Realizacja projektu w strukturach Stalowni)
 8. Analiza parametrów odlewania maszyny COS w celu wyliczenia punktu solidusu (Realizacja projektu w strukturach Stalowni)
 9. Opracowanie resursów i szacowanie stopnia wykorzystania resursu suwnic Stalowni (Realizacja projektu w strukturach Utrzymania Ruchu)
 10. Wprowadzenie systemu LOCKOUT-TAGOUT w rejonie Linii Cięcia nr 2 i Osprzętu Walcowni Blach Grubych: a. identyfikacja i oznakowanie punktów odcięcia energii elektrycznej; opracowanie wykazów punktów odcięcia energii dla poszczególnych urządzeń; wyspecyfikowanie osprzętu (blokad) koniecznego do wykonania odcięcia energii; b. opracowanie instrukcji pracy przy wykonywaniu izolacji urządzeń i map rozmieszczenia (schematów) działających punków odcięcia energii (Realizacja projektu w strukturach Utrzymania Ruchu)
 11. Analiza rozkładu kampanii walcowniczej pod kątem powstawania niezgodnej płaskości (Realizacja projektu w strukturach Walcowni Blach Grubych)
 12. Dobór krzywych twardości do procesu walcowniczego (Realizacja projektu w strukturach Walcowni Blach Grubych)
 13. Przeklasyfikowywanie, zagospodarowanie niezgodnych blach (Realizacja projektu w strukturach Walcowni Blach Grubych)
 14. Analiza procesu obróbki cieplnej (Realizacja projektu w strukturach Walcowni Blach Grubych)
 15. Technologiczna analiza procesów produkcyjnych (Realizacja projektu w strukturach Walcowni Blach Grubych)
 16. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (Realizacja projektu w strukturach BHP i Ochrony Środowiska)
 17. Pomiary środowiska pracyv (Realizacja projektu w strukturach BHP i Ochrony Środowiska)
 18. Dobór ochron indywidualnych do zidentyfikowanych zagrożeń (Realizacja projektu w strukturach BHP i Ochrony Środowiska)
 19. Dostosowanie maszyn do wymagań Europejskiej Dyrektywy Maszynowej (Realizacja projektu w strukturach BHP i Ochrony Środowiska)
 20. Opracowanie materiałów dydaktycznych do szkolenia stanowiskowego BHP dla wybranego stanowiska (Realizacja projektu w strukturach BHP i Ochrony Środowiska)
 21. Kontrola przepływów pieniężnych na poziomie lokalnym oraz na poziomie Grupy Liberty (Realizacja projektu w strukturach Kontrolingu)
 22. Zbieranie i przetwarzanie danych finansowych w celach sprawozdawczych (Realizacja projektu w strukturach Kontrolingu)
 23. Zapewnienie i utrzymanie rezerw finansowych, kontrola przedsięwzięć, inwestycji oraz innych aspektów obejmujących problem kosztów i cen (Realizacja projektu w strukturach Kontrolingu)
 24. Raportowanie i nadzorowanie kluczowych wskaźników finansowych na poziomie globalnym (Realizacja projektu w strukturach Kontrolingu)