Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Bocznica kolejowa

Będąca własnością Huty, posiada połączenie z siecią kolejową. Tabor do użytku wewnętrznego i hutnicza sieć torów o łącznej długości 49 km umożliwiają dostawy surowców oraz wywóz produktów.

Za ich pośrednictwem Huta świadczy także usługi na rzecz firm zewnętrznych zlokalizowanych w pobliskiej strefie przemysłowej.