Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg
  • 25 marca, 2024
  • Aktualności

Władze Częstochowy wspierają hutników

Rada Miasta Częstochowy 23 marca przyjęła stanowisko w sprawie huty Liberty Częstochowa.

 

Autorem projektu stanowiska był radny Tomasz Blukacz, który – podobnie jak m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk – spotkał się wcześniej z przewodniczącymi hutniczych związków zawodowych.

Związkowcy byli gośćmi czwartkowej sesji Rady Miasta, a Anastazja Kałuzińska z MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, przedstawiła informację o sytuacji, potrzebach oraz potencjale Huty. W opinii
związkowców najpilniejsze jest zabezpieczenie odpowiedniego kapitału obrotowego.

„Rada Miasta Częstochowy apeluje do rządu RP o włączenie się w znalezienie rozwiązań oczekiwanych przez załogę i kierownictwo huty Liberty” – czytamy w stanowisku, za przyjęciem którego zagłosowało wszystkich 26 radnych obecnych na sesji.

Jest w nim też mowa o znaczeniu huty dla lokalnej gospodarki oraz podkreślono, że grupa Liberty, mimo wstrzymania produkcji, wywiązuje się ze zobowiązań płacowych wobec pracowników. Napisano również: „Rada Miasta uważa za konieczne podjęcie działań w celu ochrony polskiego hutnictwa przed negatywnymi skutkami plityki klimatyczno-energetycznej UE oraz ustalenia jednolitych zasad wsparcia dla branży hutniczej w całej Europie”.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny zapowiedział, że prześle dokument do ministerstw i europarlamentarzystów. Związkowcy planują przekazać go także premierowi.

N