Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 18 stycznia, 2021
  • Aktualności

Rozruch częstochowskiej Stalowni

Huta Częstochowa znów produkuje stal i blachy. Po „starcie” Walcownia Blach Grubych, 14 stycznia odbyły się pierwszy od trzech miesięcy wytop w Stalowni Huty Częstochowa.

Corween Investments Sp. z o.o. z grupy Liberty został dzierżawcą Huty na mocy umowy z podpisanej 23 grudnia 2020 r. z syndykiem masy upadłości ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. Przejął przedsiębiorstwo, wszystkich pracowników i zaczął przygotowania plan rozruchu. Jako pierwsza, 10 stycznia wznowiła pracę Walcownia Blach Grubych w oparciu o wsad sprowadzony z Ostrawy, oczekując na ponowne uruchomienie Stalowni. Chodziło o utrzymanie ciągłości produkcji, bez zatrzymywania urządzeń w Walcowni Blach Grubych.

Kilka dni przed uruchomieniem Stalowni zaczęto gromadzić zapasy złomu i sprowadzać inne materiały niezbędne do produkcji. Wykonano też niezbędne prace przy serwisie ceramicznym oraz przegląd maszyn i instalacji.

W czwartek, 14 stycznia, tuż przed południem rozpoczęło się ładowanie złomu do pieca elektrycznego, a wkrótce potem jego „odpalenie”. Pierwszy wytop, za względu na długą przerwę i konieczność odpowiedniego rozgrzania pieca, trwał znacznie dłużej niż standardowo – blisko trzy godzinny zamiast 50-60 minut. O godz. 15 płynna stal trafiła do kadzi i przystąpiono do jej dalszej obróbki. Przy okazji poszczególnych faz produkcji osoby z kierownictwa Stalowni, służb utrzymania ruchu i operatorzy urządzeń sprawdzali prawidłowość ich działania i analizowali parametry stali. Około godz. 18, po przygotowaniu na linii Ciągłego Odlewania Stali, pierwsze gotowe pasmo pojawiło się na samotokach i zaczęło być cięte na slaby. Pierwsze z nich w piątek mają zostać przewiezione do Walcowni Blach Grubych, a Stalownia z każdym dniem powinna zwiększać poziom produkcji, wraz z napływem kolejnych dostaw surowców.

Wznowienie produkcji wymagało także zawarcia nowych umów z dostawcami mediów oraz firmami serwisowymi. Pierwsza po przerwie partia wyrobów Huty Częstochowa, to blachy konstrukcyjne, ale w krótkim czasie – wraz z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów – ma nastąpić rozszerzenie wytwarzanego asortymentu. Sprawne wznowienie produkcji w Hucie Częstochowa było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników Walcowni Blach Grubych i Stalowni, służb utrzymania ruchu, Działu Infrastruktury i energetyków, Wydziału Transportu oraz innych jednostek, a także wsparciu zewnętrznych firm serwisowych.