Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 27 października, 2022
  • Aktualności

Częstochowa zdobywa prestiżową nagrodę za działalność na rzecz ukraińskich uchodźców

LIBERTY Częstochowa Sp. z o.o., największy w Polsce i jedyny w Europie producent niskoemisyjnych blach GREENSTEEL, otrzymał nagrodę Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej za działanie na rzecz ukraińskich uchodźców.

Nagroda została wręczona dyrektorowi generalnemu Liberty Czestochowa Sp. z o.o., Krishnamoorthy Venkatasubramanianowi przez prezydenta Częstochowy,Krzysztofa Matyjaszczyka podczas uroczystej gali w częstochowskim Teatrze im. Adama Mickiewicza 24 października. Spółka została doceniona za użyczenie budynku Urzędowi Miasta, co umożliwiło stworzenie bezpiecznego azylu dla osób uciekających z dotkniętej wojną Ukrainy. LIBERTY Częstochowa sfinansowała również dostawę mediów oraz bieżące naprawy budynku.

Kierownictwo LIBERTY Częstochowa, poruszone dramatem Ukrainy i ogromnym napływem uchodźców do Polski, w tym do Częstochowy, zaoferowało nieodpłatne użyczenie budynku na potrzeby Urzędu Miasta, który organizuje dla nich wsparcie. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc – mówił Krishnamoorthy Venkatasubramanian.

Mieczysława Biegańska (1866-1954) była nauczycielką, działaczką społeczną i oświatową, zaangażowaną w działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i przyznania im praw wyborczych. Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej została ustanowiona przez prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka w 2018 r. i raz do roku jest przyznawana osobom fizycznym, firmom lub organizacjom za działającym na rzecz równych szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Ma zachęcać społeczeństwo do aktywności na rzecz równości, praw człowieka i poszanowania mniejszości.

Krishnamoorthy Venkatasubramanian powiedział: „Kierownictwo LIBERTY Częstochowa, poruszone dramatem Ukrainy i ogromnym napływem uchodźców do Polski, w tym do Częstochowy, zaoferowało nieodpłatne użyczenie budynku na potrzeby Urzędu Miasta, który organizuje dla nich wsparcie. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mogliśmy zapewnić schronienie tym ludziom w najbardziej rozpaczliwej potrzebie”.

Od marca do września, w okresie największego napływu uchodźców z możliwości zamieszkania tam skorzystało kilkuset Ukraińców, głównie matek z dziećmi. Liberty Częstochowa finansowała dostawy mediów i bieżące naprawy w ośrodku. Uchodźców wspierały także hutnicze związki zawodowe. Gwarancja bezpiecznego schronienia ułatwiła im adaptację, naukę języka czy poszukiwanie zatrudnienia. Część z nich zdecydowała się na dłużej związać z Częstochową i znalazła pracę.