Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 22 lutego, 2022
  • Aktualności

LIBERTY Częstochowa wita pierwszych stażystów

LIBERTY Częstochowa gościła pierwszą grupę pięćuczniów stażystów z Częstochowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w ramach nowego programu kształcenia zawodowego powstałego we współpracy z projektem „Współpraca zawodowa” Urzędu Miasta Częstochowy. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych, aby pomóc im w zaspokojeniu potrzeb lokalnego rynku pracy.

W projekcie weźmie udział do 16 stażystów pracujących w LIBERTY Częstochowa do przepracowania 150 godzin na miejscu lub do 31 sierpnia, kiedy kończy się tegoroczny program. Studenci będą mieli dostęp do mentorów, którzy są doświadczonymi i certyfikowanymi pracownikami Huty. Liberty Częstochowa będzie odpowiedzialna za zapewnienie studentom środków ochrony indywidualnej, ubezpieczenia, monitorowanie ich postępów w nabywaniu nowych umiejętności oraz wystawianie świadectwa ukończenia na zakończenie praktyki.

Podczas pierwszej wizyty w zakładzie w zeszłym tygodniu uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie BHP i PPOŻ, wyposażeni w odzież ochronną oraz zwiedzili walcownię blach, poznając podstawy procesu produkcyjnego. Studenci zostaną teraz zapoznani z konkretnymi rolami, które będą pełnić podczas praktyk, czy to w walcowni, czy na Wydziale Konstrukcji Stalowych i Prefabrykacji.

Porozumienie o współpracy w zakresie praktyk studenckich podpisali 1 lutego 2022 r. Krishnamoorthy Venkatasubramanian, prezes LIBERTY Częstochowa i Piotr Grzybowski, wiceprezydent Częstochowy oraz Aleksandra Bożek, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Rozwoju Ratusz.

Krishnamoorthy Venkatasubramanian, dyrektor generalny LIBERTY Częstochowa, powiedział: „To ekscytujący krok naprzód dla naszej firmy i dla studentów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania tego wspaniałego partnerstwa z Urzędem Miasta, ponieważ nie możemy się doczekać, aż następne pokolenie dowie się o tym, jak działa nasz zakład i nasza firma, i pomoże nam w przekształceniu się w niskoemisyjny, GREENSTEEL biznes przyszłości. ”

Poprzez swoją Akademię GREENSTEEL, która ma zostać uruchomiona w Polsce jeszcze w tym roku, LIBERTY już ściśle współpracuje z uniwersytetami i szkołami wyższymi w całej Europie, oferując programy skierowane do studentów, w tym staże, szkoły letnie i wizyty. Akademia pomaga budować umiejętności potrzebne do długoterminowego utrzymania przemysłu stalowego i spełnienia strategicznych celów LIBERTY w zakresie neutralności węglowej. Misją Akademii jest angażowanie, inspirowanie i rozwijanie siły roboczej dziś i jutro poprzez innowacyjne programy rozwojowe, tworzone przez własne zespoły LIBERTY we współpracy z regionalnymi placówkami edukacyjnymi i technicznymi oraz przy wsparciu władz regionalnych.