Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 25 kwietnia, 2022
  • Aktualności

LIBERTY Częstochowa odnotowuje największy miesięczny poziom produkcji

LIBERTY Częstochowa Sp. z o.o., największy w Polsce i jedyny w Europie producent niskoemisyjnych blach GREENSTEEL, informuje, że osiągnęła najwyższy poziom miesięcznej produkcji od czasu przejęcia jej przez Grupę LIBERTY Steel w maju ubiegłego roku. Dzięki wyprodukowaniu prawie 58 000 ton kęsisk GREENSTEEL i ponad 42 000 ton blach GREENSTEEL w marcu, który był również rekordowy pod względem ilości blach wysłanych w ciągu jednego dnia. Zakład jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu produkcyjnego wyznaczonego na początku roku.

Po przejęciu dzierżawy częstochowskiej Huty w grudniu 2020 r. firma LIBERTY wkrótce wznowiła produkcję w walcowni i stalowni oraz znacznie usprawniła jej działalność. LIBERTY systematycznie zwiększa produkcję do najwyższego miesięcznego poziomu od 2017 roku, ponownie uruchamiając zakład prefabrykacji, rozpoczynając renowację dwóch linii do cięcia blach oraz instalując pierwszy etap nowej farmy słonecznej, która po ukończeniu jeszcze w tym roku zapewni zakładowi około 3 MW mocy w zakresie energii odnawialnej.

LIBERTY Częstochowa od początku tego roku realizuje swoją strategię produkcji „55-65-85”, Początkowo zakładała osiągnięcie do kwietnia 2022 roku miesięcznych dostaw do klientów 55 000 ton blach GREENSTEEL. Obecnie cel ten jest bliski osiągnięcia, a w połączeniu z najlepszymi wynikami w zakresie bezpieczeństwa od czasu ponownego uruchomienia zakładu, firma zamierza produkować 85 000 ton miesięcznie do końca roku. Ambicja produkowania ponad 1 mln ton rocznie jest wspierana przez remonty, modernizację i poprawę logistyki, a nowa strategia ma również doprowadzić do rekrutacji i szkolenia nowych pracowników produkcyjnych.

Sukces LIBERTY Częstochowa jest ważnym krokiem w realizacji ambicji LIBERTY, aby stać się głównym producentem GREENSTEEL w Europie Środkowej i Wschodniej. Zakład w Częstochowie spodziewa się, że jego produkty będą wykorzystywane w dużych projektach infrastrukturalnych i ekologicznych w ramach Narodowego Planu Odbudowy realizowanego przez polski rząd.

Krishnamoorthy Venkatasubramanian, Dyrektor Wykonawczy Liberty Częstochowa, powiedział: „Jestem bardzo dumny z zespołu Huty Częstochowa za ich ogromny wysiłek włożony w osiągnięcie tak wysokiego poziomu produkcji – to, że jesteśmy blisko osiągnięcia naszego początkowego celu, świadczy o zaangażowaniu wszystkich. Jestem szczególnie zadowolony, że udało nam się osiągnąć te wyniki, biorąc pod uwagę trudne warunki ekonomiczne i polityczne, które sprawiły, że musieliśmy jeszcze bardziej skupić się na zapewnieniu, że dostarczamy produkty i usługi, których oczekują i potrzebują nasi klienci. Teraz skupimy się na dalszym zwiększaniu produkcji wysokiej jakości stali GREENSTEEL w naszym zakładzie, zapewniając Polsce pomoc w budowie silnej i stabilnej przyszłości”.