Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg
  • 25 marca, 2024
  • Aktualności

Komplet certyfikatów niezbędnych do produkcji

Liberty Częstochowa w 2023 r. przeszła pozytywnie serię audytów i zgromadziła wszystkie certyfikaty niezbędne do produkcji.

– Systemy i certyfikacja działają niezależnie od poziomu produkcji, aby zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa – zapewnia Dariusz Kwiecień, kierownik Systemów i Certyfikacji w Dziale Kontroli Jakości.

W związku z tym, mimo mniejszej produkcji w ostatnich dwóch kwartałach, w Liberty Częstochowa odbył się szereg audytów. Wszystkie zakończyły się pozytywnymi ocenami, w efekcie których Huta otrzymała nowe lub przedłużyła dotychczasowe certyfikaty.

Liberty Częstochowa w tym okresie odwiedzili:

TUV Thuringen – kontrolny audyt w zakresie dyrektywy PED 2014-68-EU oraz AD 2000 Merkblatt dla urządzeń ciśnieniowych;

TUV Thuringen – kontrolny okresowy w zakresie Regulacji 216 UKCE dla wyrobów na rynek brytyjski;

Urząd Dozoru Technicznego – okresowe inspekcje potwierdzające uznanie dla laboratoriów, produkcji blach oraz elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Lloyds Register Quality Assurance Verification BV – audyt produkcji wyrobów dla budownictwa zgodnie z brytyjską Rgulacją 2020 UK Stautory Nr 1359 i unijną 305/2011/EU, na podstawie których można znakować wyroby symbolami UKCA (w Wielkiej Brytanii) oraz EU (w Unii Europejskiej), a także audyt zakładowej kontroli produkcji;

Bureau Veritas Poland – recertyfikujące audyty w zakresie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 z zakresu zarzadzania jakością, zarządzania środowiskowego,bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania energią;

RINA Poland Marine – audyt kontrolny w zakresie produkcji blach okrętowych;

DNV Poland – audyt materiałów i komponentów do produkcji blach okrętowych;

Wojskowa Akademia techniczna – audyt recertyfikujący systemu kontroli wewnętrznej AQAP 2110.

– Mamy komplet certyfikatów niezbędnych do produkcji pełnego asortymentu wyrobów – mówi Arkadiusz Pyrkosz, szef Działu Kontroli Jakości.

Z jednego certyfikatu Liberty Częstochowa świadomie zrezygnowała. Sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję po agresji na Ukrainę obejmują także firmy audytorskie. Stosując się do unijnego ustawodawstwa, Dział Kontroli Jakości zdecydował odstąpić od kolejnego audytu przeprowadzanego przez Rosyjski Morski Rejestr Statków (Russian Maritime Register of Shipping) i nie będzie już posługiwał się certyfikatem RMRS. Nie powinno to jednak mieć większego znaczenia, bo Huta w ostatnich latach nie produkowała blach okrętowych na rynek rosyjski.