Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
 • 25 kwietnia, 2024
 • Kariera

Klauzula informacyjna w związku z przesłaniem dokumentów aplikacyjnych

Klauzula informacyjna w związku z przesłaniem dokumentów aplikacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liberty Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000790933, NIP 5272896355, REGON 383639455.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody – dalszych procesach rekrutacyjnych.
 3. Przetwarzanie podanych  przez Panią/Pana danych osobowych  w  toku  niniejszej  rekrutacji odbywa  się w  oparciu  o  dobrowolnie  wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie  danych  osobowych  w  dalszych  procesach rekrutacyjnych  odbywa  się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Liberty Częstochowa Sp. z o.o.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Po upływie tego terminu wskazane dane osobowe zostaną zniszczone.
 7. W razie wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych istnieje możliwość uczestniczenia również w innych procesach rekrutacyjnych (dane osobowe będą wówczas przetwarzane w tym celu w terminie dwóch lat liczonych od końca roku, w którym wyrażono zgodę).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Mają Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia.