Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg
  • 25 marca, 2024
  • Aktualności

Informacja Dyrektora Generalnego

 

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło powitać w Częstochowie Raghava Aggarwala, do niedawna doradcę Prezesa Grupy, który poprowadzi nasz gabinet wojenny, wspierając nasz zespół zarządzający oraz Theunsa Victora, tymczasowego dyrektora generalnego LIBERTY Upstream w Europie, ponieważ wszyscy koncentrujemy się na realizacji naszego planu naprawczego.

Z wielką radością informuję, że zdecydowana większość pracowników LIBERTY Częstochowa wróciła już do pracy. Intensywnie przygotowujemy się do wznowienia produkcji. Służby utrzymania ruchu i zespoły produkcyjne ciężko pracowały, sprawdzając sprzęt i naprawiając wszelkie znalezione usterki. W Stalowni zostały już włączone rozdzielnie elektryczne, zakończono testy transformatorów, sprawdzany jest stan izolacji i automatyki urządzeń, czyszczony jest kocioł Vitomax. Przygotowania w Walcowni Blach Grubych są również zaawansowane.

Równolegle przedstawiciele zespołu zarządzającego prowadzą rozmowy z naszymi dostawcami mediów i firmami wspierającymi w celu uzgodnienia warunków bieżącej współpracy. Przygotowywane są nowe umowy na świadczenie usług, a zespół handlowy już teraz zachęca klientów do potwierdzania zamówień na nasze produkty.

Cieszę się również, że nasze starania o ponowne uruchomienie Huty są wspierane przez związki zawodowe. Ich przewodniczący niedawno spotkali się z prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem i innymi lokalnymi  interesariuszami. Przedstawili sytuację firmy oraz plan jej naprawy. Prezydent zapewnił o gotowości miasta do udzielenia wsparcia.

Naszym najważniejszym zadaniem jest teraz bezpieczne i efektywne wznowienie produkcji. Dlatego tak ważne jest, aby w miarę jak ludzie wracają do pracy, wszyscy zwracali uwagę na środki bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie od tego, czy obsługujesz maszyny, wyłączasz lub uruchamiasz sprzęt, czy po prostu chodzisz po zakładzie, pamiętaj o kardynalnych zasadach ratujących życie – chcemy, aby wszyscy wrócili do domu cali i zdrowi. Dlatego apelujemy o priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Chciałbym podziękować wszystkim za zaangażowanie w tym trudnym okresie, przed którym stanęliśmy. Ustabilizowaliśmy sytuację firmy, jesteśmy w trakcie wypełniania naszych zobowiązań wobec dostawców oraz usługodawców i możemy teraz z ufnością patrzeć w przyszłość.

Pozdrawiam

Dyrektor Generalny V. Krishnamoorthy