Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 2 lipca, 2021
  • Aktualności

Certyfikaty dla Liberty Częstochowa

Deutsche Bahn, TUV Sud, TUV Thuringen, Bureau Veritas Latvia i Urząd Dozoru Technicznego to instytucje, które przyznały kolejne certyfikaty dla Liberty Częstochowa Sp. z o.o. Umożliwiają one rozszerzenia asortymentu produkcji.

– Po kilku miesiącach prac nad przygotowaniem dokumentacji 28 czerwca otrzymaliśmy certyfikat HPQ niemieckich kolei Deutsche Bahn, który umożliwia sprzedaż blach przeznaczonych do budowy konstrukcji kolejowych, takich jak mosty, wiadukty itp. – mówi Arkadiusz Pyrkosz, szef Działu Kontroli Jakości.

Co istotne tzw. kwalifikacja producenta Deutsche Bahn, dotycząca zarówno wytwarzania stali i blach oraz ich obróbki cieplnej, obejmuje nie tylko Niemcy, ale też konstrukcje budowlane na liniach kolejowych w innych krajach, po których poruszają się niemieckie pociągi.

O ile kwalifikacja Deutsche Bahn jest bardzo prestiżowa i pozwala zdobyć nowe rynki dla wyrobów częstochowskiej Huty, to uzyskany również w ostatnim czasie certyfikat zakładowej kontroli produkcji (FPC) jest kluczowy do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotyczy on blach konstrukcyjnych produkowanych zgodnie z normami PN-EN 10025-2 do 6, które stanowią główny asortyment produkcji Huty.

– Jego posiadanie jest niezbędne, ponieważ zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej, blachy konstrukcyjne stanowią wyrób budowlany i wymagają oznakowania CE – podkreśla Dariusz Kwiecień, kierownik Systemów i Certyfikacji w Dziale Kontroli Jakości.

Z uzyskaniem certyfikatu związane są dwa audyty zakładowej kontroli produkcji przeprowadzone przez Bureau Veritas Latria. Pierwszy, będący podstawą do jego przyznania, odbył się zdalnie w maju. Natomiast wkrótce w Hucie będzie gościł audytor z Łotwy, który przeprowadzi audyt weryfikacyjny w tym zakresie.

Urząd Dozoru Technicznego wydał decyzje administracyjne, uprawniające Liberty Częstochowa Sp. z o.o. do produkcji materiałów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (w przypadku Huty chodzi o blachy na urządzenia dźwignicowe i ciśnieniowe), a także elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, co dotyczy m.in. produkcji prefabrykatów.

– Decyzje UDT nie mogą być przenoszone na inny podmiot, dlatego po zmianie właściciele musieliśmy od nowa przeprowadzić procedurę ich uzyskania – wyjaśnia Dariusz Kwiecień. – Ich wydanie poprzedziło kilka inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego. Koniecznym warunkiem było też wcześniejsze otrzymanie uznania UDT dla hutniczych laboratoriów.

Koniecznym warunkiem uzyskania nowych uprawnień było uznanie przez UDT laboratoriów Huty, które badają produkowane wyroby. W związku z tym, przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzili audyt w trzech laboratoriach: Laboratorium Badań Chemicznych i Metalograficznych, Laboratorium Badań Nieniszczących i Laboratorium Badań Wytrzymałościowych.

W laboratoriach odbył się z kolei audyt TUV SUD, którego efektem jest przeniesienie na Liberty Częstochowa Sp. z o.o. uznań, potwierdzających spełnienie przez wszystkie laboratoria Huty wymagań normy ISO/IEC 17025:2018.

Natomiast TUV Thuringen przeprowadziło okresowy audyt w zakresie zakładowej kontroli produkcji (ZKP), dotyczącej wytwarzania konstrukcji stalowych według normy EN 1090-1, systemu jakości w spawalnictwie według ISO 3834-2 oraz dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU (PED) i przepisów AD 2000 Merkblatt.

– Dwie pierwsze dotyczą wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych, które obecnie nie są wytwarzane w Hucie, ale utrzymanie tych certyfikatów umożliwia wznowienie produkcji. Dwie ostatnie dotyczą produkcji blach kotłowych przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie dyrektywą PED lub przepisami niemieckimi – dodaje Dariusz Kwiecień.

Dział Kontroli Jakości prowadzi obecnie starania o przeniesienie na Liberty Częstochowa Sp. z o.o. certyfikatów American Bureau of Shipping (ABS) oraz włoskiej jednostki klasyfikacyjnej RINA umożlwiających produkcję większego asortymentu blach okrętowych.