Romania | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Informații pentru acționari

Anunt public - Linia de acoperire tevi
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII LIBERTY GALATI SA DIN DATA DE 24.08.2021
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 28.05.2021

LIBERTY GALATI SA_Convocator AGOA pentru 28.05.2021

Propuneri de candidaturi pentru functia de administrator

Iain Mark Hunter – Cv

CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la Liberty Galati pentru data de 28.01.2021
CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la Liberty Galati pentru data de 28.01.2021
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020
Convocator A.G.E.A. LIBERTY GALATI – 14.01.2020
ADMET - CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la ADMET S.A. Galati pentru data de 27.04.2021
ADMET - CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la ADMET S.A. Galati pentru data de 27.04.2021;
ADMET - Propunerea actionarului majoritar Liberty Services Center Galati SRL pentru suplimentare a Ordinii de zi a Convocator Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2021
ADMET S.A. - SUPLIMENTARE Ordine de zi Convocatorului AGOA din 27.04.2021