Romania | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Informații pentru acționari

CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la Liberty Galati pentru data de 28.01.2021
CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la Liberty Galati pentru data de 28.01.2021
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020
Convocator A.G.E.A. LIBERTY GALATI – 14.01.2020
ADMET - CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la ADMET S.A. Galati pentru data de 27.04.2021
ADMET - CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la ADMET S.A. Galati pentru data de 27.04.2021;
ADMET - Propunerea actionarului majoritar Liberty Services Center Galati SRL pentru suplimentare a Ordinii de zi a Convocator Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2021
ADMET S.A. - SUPLIMENTARE Ordine de zi Convocatorului AGOA din 27.04.2021