Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 16 lutego, 2022
  • Aktualności

LIBERTY Częstochowa zmodernizuje linie cięcia blach

LIBERTY Częstochowa, największy w Polsce producent niskowęgloweych blach grubych GREENSTEEL, rozpoczął modernizację swoich linii cięcia blach, co usprawni wysyłkę zamówień do klientów i jest ważnym elementem realizacji nowej strategii produkcyjnej firmy.

LIBERTY Częstochowa tradycyjnie posiadała dwie linie cięcia, ale jedna (linia nr 1) byłła ostatnio zmodernizowana w 2012 roku i w ostatnich latach wykorzystywano ją tylko w sytuacjach awaryjnych.W lutym rozpoczął się remont linii nr 1, realizowany siłami służb utrzymania ruchu oraz wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.Projekt obejmie modernizację noża do cięcia stali, wymianę taśmociągów oraz kompleksowy remont silników linii, sznurów haczykowych i kratek kontrolnych.

Po zakończeniu prac na linii nr 1 przejmie ona tymczasowo cięcie blach, natomiast linia nr 2 zostanie wyremontowana. Celem jest, aby obie linie pracowały jednocześnie do kwietnia, co znacznie usprawni wysyłkę blach do klientów i doprowadzi do zatrudnienia około xx nowych pracowników.

Remont linii do cięcia jest kluczowy dla pomyślnej realizacji nowej strategii produkcyjnej LIBERTY Częstochowa „55-65-85”, która początkowo zakłada dostawę 55 000 ton blach miesięcznie.

LIBERTY ponownie uruchomiła Częstochowski zakład w ciągu kilku tygodni od wydzierżawienia w grudniu 2020 roku. Od tego czasu 1200 doświadczonych pracowników zakładu zwiększa produkcję do najwyższych miesięcznych poziomów od 2017 roku. W grudniu miesięczna produkcja kęsisk płaskich GREENSTEEL wzrosła do 48 000 ton, z zaledwie 16 000 ton w styczniu, podczas gdy walcownie zwiększyły produkcję blachy grubej GREENSTEEL do 42 000 ton z 12 000 ton w styczniu. LIBERTY uruchomiła również kompleksowy program naprawczy, uruchomiła ponownie częstochowski zakład prefabrykacji i zawarła ze związkami związkowymi pięcioletni układ zbiorowy pracy.