Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 14 sierpnia, 2021
  • Aktualności

Liberty Częstochowa chce współpracować ze szkołami

Częstochowska Huta prowadzi rekrutację nowych pracowników, aby zapewnić dopływ niezbędnych kadr oraz sukcesję zawodową. Natomiast szkoły techniczne i branżowe starają dostosować do potrzeb rynku pracy oraz przyciągnąć uczniów, pokazując im możliwe ścieżki kariery zawodowej.

Z inicjatywy kierownika Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Anny Tymoshenko, na spotkanie do Huty przyjechał naczelnik miejskiego Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski oraz dyrektorzy pięciu częstochowskich szkół, które w technikach i szkołach branżowych kształcą w specjalnościach przydatnych w przemyśle ciężkim.

Byli obecni także przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej, z którą Liberty Częstochowa Sp. z o.o. już kilka tygodni temu podpisała porozumienie o współpracy: prof. Agata Dudek – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, prof. Sebastian Mróz i dr Katarzyna Pawlik.

Liberty Częstochowa reprezentowali m.in. dyrektor generalny Krishnamoorthy Venkatasubramanian oraz Sławomir Margas i Katarzyna Balsam-Szelag z Działu Personalnego. Przedstawili oni plany działań na rzecz kształcenia kadr i pozyskiwania nowych pracowników spośród absolwentów szkół o profilu technicznym, zarówno techników, jak i szkół zawodowych. Ważną rolę w tym przedsięwzięciu ma pełnić GFG Foundation, która działa już w ramach grupy Liberty m.in. w Rumunii i Czechach, a obecnie trwają procedury związane z jej uruchomieniem także w Polsce. Fundacja będzie m.in. nastawiona na prowadzenie wspólnych przedsięwzięć ze szkołami.

Dyrektorzy szkół z zainteresowaniem odnieśli się do możliwości współpracy. Podkreślali, że dzieci i młodzież trzeba zachęcać do wyboru zawodów związanych z przemysłem już na poziomie szkół podstawowych. Drogą do tego jest m.in. prezentowanie nowoczesnego oblicza przedsiębiorstw. Ważnym i trudnym zadaniem jest także przekonanie rodziców, wśród których pokutuje pogląd, że najlepszą przyszłość zapewniają szkoły ogólnokształcące.

– Szkoły średnie, wyższe uczelnie techniczne i zakłady pracy powinny współpracować, ponieważ stanowią ogniwa łańcucha, które same nie będą działać efektywnie – oceniła Agata Dudek.

N