Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 1 czerwca, 2022
  • Bez kategorii

Huta w Częstochowie świętuje rok w ramach Grupy LIBERTY

  • Prawie milion ton stali wyprodukowanej od momentu zakupu przez LIBERTY w czerwcu 2021
  • Zakres ponownych uruchomień, modernizacji i projektów dekarbonizacji zakończonych w celu wsparcia nowej strategii produkcyjnej „55-65-85”
  • Wznowienie lokalnych inwestycji i partnerstw społecznych

LIBERTY Częstochowa, największy w Polsce producent niskowęglowych blach grubych GREENSTEEL, świętuje pierwszy rok od czasu przejęcia zakładu przez  LIBERTY Steel Group. W pierwszym roku działalności pod szyldem LIBERTY, produkcja w Hucie jest systematycznie zwiększana, osiągając w marcu b.r. najwyższe poziomy od 2017 roku, co przełożyło się na blisko milion ton wyprodukowanej przez zakład w ciągu minionego roku: produkcja kęsisk płaskich GREENSTEEL w Stalowni przekroczyła 500 000  ton, a w Walcowni Blach Grubych wyprodukowano ponad 400 000 ton blach GREENSTEEL.

Wzrost produkcji zakładu był możliwy dzięki wznowieniu procesów operacyjnych i szeregowi projektów modernizacyjnych obejmujących: ponowne uruchomienie zakładu prefabrykacji; modernizacje linii ciągłego odlewania stali, linii walcowniczej oraz linii cięcia nr 1 i nr 2; a także wzrost efektywności procesu produkcyjnego. Mając na celu osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2030 r., w lutym uruchomiono w zakładzie farmę fotowoltaiczną, na ten rok zaplanowana jest instalacja kolejnej, która po ukończeniu zapewni LIBERTY Częstochowa około 3 MW mocy w zakresie energii odnawialnej.

Wszystkie poczynione inwestycje wesprą przyjętą strategię produkcyjną firmy „55-65-85” zakładającą docelowo wysyłkę 85 000 ton blach GREENSTEEL miesięcznie.

Firma przez cały rok ciężko pracowała również nad wzmocnieniem partnerstw z lokalnymi społecznościami i instytucjami edukacyjnymi: podpisane przez LIBERTY Częstochowa umowy o współpracy z uczelniami: Politechniką Częstochowską i Uniwersytetem im. Jana Długosza pozwolą na odbycie przez ich studentów praktyk i staży doktoranckich w zakładzie oraz wspólne programy badawcze.

Krishnamoorthy Venkatasubramanian, Dyrektor Generalny Liberty Częstochowa, powiedział: „Pierwszy rok działalności LIBERTY Częstochowa był wyzwaniem, któremu cały zespół Huty więcej, niż sprostał. Z tej okazji chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za zaangoażowanie i cieżką pracę. Udało nam się wspólnie osiągnąć ambitne cele – zarówno jeśli chodzi o poziomy produkcji, przeprowadzone modernizacje, jak i wyznaczenie nowych standardów bezpieczeństwa pracy. Jestem przekonany, że to dopiero początek drogi, a LIBERTY Częstochowa w niedługim czasie stanie się liderem produkcji GREENSTEEL w tej części Europy oraz  zaufanym parterem dla polskiego rządu przy realizacji najważniejszych polskich projektów  infrastrukturalnych“.