Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 18 stycznia, 2021
  • Aktualności

Dostawy wsadu z Ostrawy

Walcownia Blach Grubych 10 stycznia wznowi produkcję dzięki dostawom wsadu z Huty w Ostrawie. Pierwsze po przerwie wytopy w częstochowskiej Stalowni są planowane za kilka dni.

Huta Częstochowa wznawia produkcję pod wodzą nowego dzierżawcy – spółki Corween Investents z grupy Liberty. Na początek „ruszy” Walcownia Blach Grubych, która była zatrzymana od dwóch miesięcy. Jej szybkie uruchomienie będzie możliwe dzięki dostawom wsadu z huty w Ostrawie, która należy do tej samej grupy. To pierwszy efekt powiązania częstochowskiej Huty z grupą Liberty, co stwarza to możliwości współpracy w takich nadzwyczajnych sytuacjach. Gdyby nie to, przy ograniczonym obecnie dostępie do slabów na rynkach światowych na zewnętrzny wsad trzeba byłoby czekać co najmniej kila tygodni.

Nowym dzierżawcom Huty zależało na szybkim wznowieniu produkcji. Dlatego zdecydowali się na skorzystanie z dostaw wsadu, aby Walcownia Blach Grubych mogła pracować, nie czekając na ponowny rozruch częstochowskiej Stalowni.

Na początek w Hucie w Ostrawie zamówiono 5 tys. ton slabów, ale następnie zwiększono zamówienie do 7 tysięcy ton. Pierwsze z nich dotarły do Huty Częstochowa już w środę transportem samochodowym. Kolejne ciężarówki przyjechały w czwartek i na bieżąco były rozładowywane, aby 12-metrowe sztangi pociąć na slaby gotowe do walcownia.

Również w czwartek, kilka minut przed północą na bocznice Huty Częstochowa wjechał pociąg z Ostrawy z 16 wagonami załadowanymi wsadem dla walcowni. Dalsze dostawy spodziewane są w niedzielę, poniedziałek i wtorek.

– Rozpalony został piec przepychowy numer 5 w trybie suszenia po postoju. Jeszcze w piątek trafi do niego wsad i będziemy podnosili temperaturę do gotowości produkcyjnej, którą osiągniemy w niedzielę pomiędzy godz. 10 a 14 – mówi Bogdan Szwaja, dyrektor Walcowni Blach Grubych. – Od godz. 14 w niedzielę planujemy uruchomienie linii walcowniczej.

Wznowienie produkcji wymagało także zawarcia nowych umów z dostawcami mediów oraz firmami serwisowymi.

Pierwsza po przerwie partia wyrobów Huty Częstochowa, to blachy konstrukcyjne, ale w krótkim czasie – wraz z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów – ma nastąpić rozszerzenie wytwarzanego asortymentu.

Trwają też intensywne przygotowania do ponownego rozruchu Stalowni Huty Częstochowa, w której ostatni wytop miał miejsce 12 października. Jeżeli zgodnie z planem uda się przeprowadzić niezbędne prace oraz zgromadzić odpowiednie zapasy złomu i żelazostopów, w połowie tygodnia możliwe będzie uruchomienie pieca. Pozwoliłoby to utrzymać ciągłość produkcji w Walcowni Blach Grubych, która po przerobieniu wsadu dostarczonego z Ostrawy, mogłaby płynnie przejść do walcowania blach już z częstochowskich slabów.