Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 18 stycznia, 2021
  • Aktualności

Corween wydzierżawił Hutę

Corween Investments Sp. z o.o. z grupy Liberty, który aktualnie zmienia nazwę na Liberty Częstochowa, 23 grudnia 2020 r. podpisał z syndykiem umowę dzierżawy Huty Częstochowa, a 28 grudnia przejął protokolarnie przedsiębiorstwo.

Akt przekazania Huty Częstochowa nowemu dzierżawcy podpisali w budynku Zarządu Huty syndyk Mateusz Bienioszek oraz upoważnieni przedstawiciele Corween Investments. Towarzyszyły mu dodatkowe dokumenty m.in. potwierdzające zatrudnienie wszystkich 1154 pracowników, stan liczników mediów itp. Podpisanie dokumentu miało uroczysty charakter, a jako obserwatorzy uczestniczyli w nim także przewodniczący związków zawodowych działających w Hucie Częstochowa.

Corween Investments, należący do grupy Liberty, już od dwóch tygodni przygotowywał plan wznowienia produkcji w Hucie Częstochowa. Zespół nowego dzierżawcy pracował nad tym wspólnie z osobami z kierownictwa Huty, odpowiedzialnymi za poszczególne wydziały. Zespół ten uzgodnił już porozumienia z dostawcami mediów (prądu, gazu, wody) oraz dostawcami usług, materiałów i niezbędnych surowców: złomu, żelazostopów itd. Konieczne jest również zaktualizowanie posiadanych przez Hutę certyfikatów, zezwoleń i innych umów.

W styczniu, najszybciej jak będzie to możliwe, zostanie uruchomiona produkcja zarówno Stalowni, jak i Walcowni Blach Grubych. Dzięki współpracy w ramach grupy Liberty, walcownia może wznowić pracę nawet wcześniej niż rozpoczną się wytopy w Stalowni.

Ponieważ nowemu dzierżawcy bardzo zależy na szybkim rozruchu maszyn i urządzeń, zdecydował, że już wkrótce do Huty Częstochowa dostarczy slaby z huty w Ostrawie – innego przedsiębiorstwa należącego do grupy Liberty. Kiedy tylko ich transporty dotrą do Częstochowy, slaby z Czech posłużą jako wsad w Walcowni Blach Grubych.

Będzie to pierwszy odczuwalny efekt powiązania częstochowskiej Huty z grupą Liberty, czyli jednym z czołowych w świecie producentów stali. Stwarza to możliwości współpracy przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy w tak nadzwyczajnych sytuacjach jak teraz. Gdyby nie to, przy ograniczonym obecnie dostępie do slabów na rynkach światowych na zewnętrzny wsad trzeba byłoby czekać co najmniej kila tygodni.

Dostawy z Ostrawy zapewnią slaby w początkowym okresie rozruchu Walcowni Blach Grubych, do czasu wznowienia produkcji przez częstochowską Stalownię. Nastąpi to natychmiast po zgromadzeniu odpowiednich zapasów złomu, żelazostopów i innych materiałów. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ znów prognozowane są ujemne temperatury, które mogą zagrażać nieczynnym instalacjom.

Plany nowego dzierżawcy zakładają, żeby w kolejnych miesiącach Huta Częstochowa ma produkować 40.000 ton blach miesięcznie.