LIBERTY Steel Group | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 12/12/2023

Specialista Treasury – Vedoucí referátu (Ostrava, CZ)

·        
Plánování finančních toků skupiny

·        
Zajištění bezhotovostních plateb pro skupinu podniků

·        
Administrace jednotlivých bankovních účtů u různých bank

·        
Kontrola bankovních záruk

·        
Monitoring čerpaných úvěrů a jejich podmínek

·        
Spolupráce s externími partnery (investory, daňovými poradci, auditory,
odhadci, pojišťovnami)

·        
Nastavení efektivní spolupráce s ostatními odděleními společnosti (účetní,
controlling, audit, development, prodej, právní)

·        
Spolupráce na měsíční účetní závěrce (výpočet úroků, účetních dohadů,
apod.)

·        
Sledování aktuálních trendů na poli bankovního a nebankovního financování