Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Produkty

Jádra transformátorů

Jádra transformátorů jsou velmi důležitou součástkou pro výrobu transformátorů a na jejich jakosti závisí výsledné parametry finálního magnetického obvodu.

Jádro transformátoru tvoří magnetický obvod, jehož magnetický indukční tok, vyvolaný průchodem proudu primárním vinutím, indukuje elektrické napětí v sekundárním vinutí.

Vinutá transformátorová jádra se používají jako celistvá jádra (toroidy) nebo jako dělená jádra. Liberty Technotron s.r.o. vyrábí jádra magnetických obvodů z orientovaného transformátorového pásu s Gossovou texturou legovaných křemíkem cca 3%, v rozsahu tloušťek od 0,15 do 0,35 mm.

 

Označení Materiál Tloušťka
C22 Fe 3% Si 0,15 – 0,35 mm
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MAGNETICKÝCH JADER
  • Síťové transformátory
  • Přístrojové transformátory
  • Měřící transformátory
  • Napěťové transformátory
  • Proudové transformátory
  • Napájecí transformátory
  • Výkonové transformátory
Výrobní proces magnetických obvodů

GARANCE MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ JADER

Magnetické vlastnosti jader jsou přímo závislé na jakosti a tloušťce pásky, ze kterých jsou jádra vyrobena. Jádra se testují individuálně, přičemž každé jádro, jenž opouští výrobu, je měřeno, a tím je zaručena 100% kvalita dodávek.

Měřící proces je ovládán a snímán technologickým počítačem, jenž vyhodnocuje následující veličiny:

efektivní hodnota nesinusového budicího proudu Tµ[A]
intenzita magnetického pole Hef[A/m]
magnetická indukce Bmax[T]
zdánlivý výkon S[VA]
činný příkon (ztráty) P[W]
amplitudová permeabilita µ

Tyto hodnoty jsou měřeny plynule v celém rozsahu střídavé magnetizační charakteristiky omezené pouze maximálním výkonem budících obvodů měřícího přístroje.

Doplňky k jádrům: Přístřihy

Naše společnost nabízí širokou paletu různých typů přístřihů, vhodných pro různé typy použití.

Možnosti dodání:

Skládané spáskované
lepené pryskyřicí
lepené páskou se skleněnými vlákny
Neskládané volně ložené na paletě

 

Používaný materiál: Všechny typy plechů z transformatorové ocele

 

Nabízené rozměry: Minimum (mm) Maximum (mm)
Tloušťka 0,18 0,35
Šířka 15 400
Délka 80 2000

 

Tolerance
Tolerance šířky: +/- 0,2 mm
Tolerance délky +/- 0,8 mm
Otřep +/- 0,02 mm

 

Po dohodě jsme schopni nabídnout přístřihy i děrované.

Doplňky k jádrům: Děrované přístřihy

Všechny přístřihy jsme schopni nabídnout i v děrované verzi. Otvory jsme schopni umístit kdekoli podél středové čáry.

Nabízené rozměry děrování:

8.0 mm, 10.2 mm, 14.5 mm, 16.0 mm, 20.0 mm, 24.0 mm

 

Nabízené rozměry: Minimum (mm) Maximum (mm)
Tloušťka 0,18 0,35
Šířka 40 400
Délka 80 2000
Tolerance
Tolerance šířky: +/- 0,2 mm
Tolerance délky +/- 0,8 mm
Otřep +/- 0,02 mm

Mgr. Pavel Nguyen

t: +420 558 629 233