Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Systémová certifikace společnosti

Integrovaný systém řízení je udržován a dále rozvíjen se zaměřením na zvyšování výkonnosti a efektivity jednotlivých procesů tak, aby vyhověl požadavkům norem EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001, EN ISO 50001 a zákona č. 224/2015 Sb., aby bylo zajištěno plnění kvality a termínů dodávek výrobků a služeb dle požadavků zákazníků a aby tak společnost Liberty Ostrava a.s. obstála v konkurenčním boji na trhu o zákazníka. K nejvyšším prioritám společnosti patří rovněž ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců, hospodaření s energií a prevence závažných havárií. Liberty Ostrava a.s. si plně uvědomuje svoji odpovědnost za region, ve kterém působí, a aktivity v oblasti společenské odpovědnosti považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

  • Ve společnosti byl postupně od r. 1992 zaveden a certifikován ve všech výrobních závodech systém managementu kvality dle norem řady EN ISO 9000 pro první hutní podnik v České republice.
  • Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001.
  • Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb., resp. č. 224/2015 Sb.
  • V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • V roce 2016 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován systém managementu hospodaření s energií

Ing. Vítězslav Supík

t: +420 59 568 4214