Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Prohlášení o vlastnostech – EU

Výrobce Liberty Ostrava a.s. vydal v souladu s Nařízením EU č. 305/2011 Prohlášení o vlastnostech (DoP) na ocelové dlouhé a ploché výrobky určené pro stavebnictví a ocelové konstrukce.

Osvědčení o shodě řízení výroby pro výrobky válcované za tepla z konstrukčních nelegovaných ocelí dle ČSN EN 10025-1:2005 vydal TZÚS Praha, oznámený subjekt č 1020. Uvedené jakostní stupně v sortimentu dlouhých a plochých výrobků jsou označovány značkou shody CE a připojeným č. Prohlášení o vlastnostech (DoP).

Označení Jakostní stupeň DoP ‑ profily/tyče Ke stažení
1.0038 S 235JR LO‑L‑SM‑2/01‑CPR-22-1
PDF
1.0114 S 235J0 LO-L-SM-2/02-CPR-22-1 PDF
1.0117 S 235J2 LO-L-SM-2/03-CPR-22-1 PDF
1.0044 S 275JR LO-L-SM-2/04-CPR-22-1 PDF
1.0143 S 275J0 LO-L-SM-2/05-CPR-22-1 PDF
1.0145 S 275J2 LO-L-SM-2/06-CPR-22-1 PDF
1.0045 S 355JR LO-L-SM-2/07-CPR-22-1 PDF
1.0553 S 355J0 LO-L-SM-2/08-CPR-22-1 PDF
1.0577 S 355J2 LO-L-SM-2/09-CPR-22-1 PDF
1.0596 S 355K2 LO-L-SM-2/10-CPR-22-1 PDF
1.8823 S 355M LO-L-SM-4/01-CPR-22-1 PDF
1.8825 S 420M LO-L-SM-4/02-CPR-22-1 PDF
1.8959 S 355J0W LO-L-SM-5/01-CPR-22-1 PDF
1.8965 S 355J2W LO-L-SM-5/02-CPR-22-1 PDF
1.8967 S 355K2W LO-L-SM-5/03-CPR-22-1 PDF
Označení Jakostní stupeň DoP – drát Ke stažení
1.0038 S 235JR LO‑L‑WR‑2/01‑CPR‑22‑1 PDF
1.0044 S 275JR LO‑L‑WR‑2/02‑CPR‑22‑1 PDF
Označení Jakostní stupeň DoP – ploché výrobky (Steckel) Ke stažení
1.0038 S 235JR LO‑F‑ST‑2/01‑CPR-22-1 PDF
1.0114 S 235J0 LO-F-ST-2/02-CPR-22-1 PDF
1.0117 S 235J2 LO-F-ST-2/03-CPR-22-1 PDF
1.0044 S 275JR LO-F-ST-2/04-CPR-22-1 PDF
1.0143 S 275J0 LO-F-ST-2/05-CPR-22-1 PDF
1.0145 S 275J2 LO-F-ST-2/06-CPR-22-1 PDF
1.0045 S 355JR LO-F-ST-2/07-CPR-22-1 PDF
1.0553 S 355J0 LO-F-ST-2/08-CPR-22-1 PDF
1.0577 S 355J2 LO-F-ST-2/09-CPR-22-1 PDF
1.8958 S 235J0W LO-F-ST-5/01-CPR-20-1 PDF
1.8961 S 235J2W LO-F-ST-5/02-CPR-19-1 PDF
1.8945 S 355J0WP LO-F-ST-5/03-CPR-20-1 PDF
1.8946 S 355J2WP LO-F-ST-5/04-CPR-19-1 PDF
1.8959 S 355J0W LO-F-ST-5/05-CPR-20-1 PDF
1.8965 S 355J2W LO-F-ST-5/06-CPR-19-1 PDF
1.0115 S 235J0C LO-F-ST-2/10-CPR-22-1 PDF
1.0119 S 235J2C LO-F-ST-2/11-CPR-22-1 PDF
1.0122 S 235JRC LO-F-ST-2/12-CPR-22-1 PDF
1.0128 S 275JRC LO-F-ST-2/13-CPR-22-1 PDF
1.0140 S 275J0C LO-F-ST-2/14-CPR-22-1 PDF
1.0142 S 275J2C LO-F-ST-2/15-CPR-22-1 PDF
1.0551 S 355JRC LO-F-ST-2/16-CPR-22-1 PDF
1.0554 S 355J0C LO-F-ST-2/17-CPR-22-1 PDF
1.0579 S 355J2C LO-F-ST-2/18-CPR-22-1 PDF
Označení Jakostní stupeň DoP – ploché výrobky (profilovací linky) Ke stažení
1.0038 S 235JR LO‑F‑PL‑2/01‑CPR‑19‑1 PDF

Prohlášení o shodě pro betonářskou ocel

Typ Jakost Autorizovaná osoba Stát Download
Svařitelná žebírková betonářská ocel B500B TZÚS Ostrava CZ PDF
OTB500/550 B500B TZÚS Ostrava CZ PDF
OTB670/800 St670/800 TZÚS Ostrava CZ PDF
OTB550/620 St550/620 TZÚS Ostrava CZ PDF
svitky tvářené za studena B500B TZÚS Ostrava CZ PDF
tyče kruhové hladké 10 216 TZÚS Ostrava CZ PDF
OTB670/800 St670/800 TSÚS Bratislava SK PDF
svitky tvářené za studena B500B TSÚS Bratislava SK PDF
tyče B500B TSÚS Bratislava SK PDF
OTB500/550 B500B TSÚS Bratislava SK PDF

Prohlášení o shodě – ostatní

Typ Rozměr Autorizovaná osoba Stát Download
Tyče I pro závěsné dráhy I 155 TZÚS Ostrava CZ PDF
Kolejnice pro důlní a polní dráhy G93x18
G115x24
TZÚS Ostrava CZ PDF
Jeřábové kolejnice JKL 55 TZÚS Ostrava CZ PDF
Drát k tažení za studena 5,5-14 mm TZÚS Ostrava CZ PDF

Ing. Vítězslav Supík

t: +420 59 568 4214