Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Produkty – Liberty Technotron s.r.o.

Jádra transformátorů

Jádra transformátorů jsou velmi důležitou součástkou pro výrobu transformátorů a na jejich jakosti závisí výsledné parametry finálního magnetického obvodu.

Jádro transformátoru tvoří magnetický obvod, jehož magnetický indukční tok, vyvolaný průchodem proudu primárním vinutím, indukuje elektrické napětí v sekundárním vinutí.

Vinutá transformátorová jádra se používají jako celistvá jádra (toroidy) nebo jako dělená jádra. Liberty Technotron s.r.o. vyrábí jádra magnetických obvodů z orientovaného transformátorového pásu s Gossovou texturou legovaných křemíkem cca 3%, v rozsahu tloušťek od 0,15 do 0,35 mm.

 

Označení Materiál Tloušťka
C22 Fe 3% Si 0,15 – 0,35 mm
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MAGNETICKÝCH JADER
  • Síťové transformátory
  • Přístrojové transformátory
  • Měřící transformátory
  • Napěťové transformátory
  • Proudové transformátory
  • Napájecí transformátory
  • Výkonové transformátory
Výrobní proces magnetických obvodů

GARANCE MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ JADER

Magnetické vlastnosti jader jsou přímo závislé na jakosti a tloušťce pásky, ze kterých jsou jádra vyrobena. Jádra se testují individuálně, přičemž každé jádro, jenž opouští výrobu, je měřeno, a tím je zaručena 100% kvalita dodávek.

Měřící proces je ovládán a snímán technologickým počítačem, jenž vyhodnocuje následující veličiny:

efektivní hodnota nesinusového budicího proudu Tµ[A]
intenzita magnetického pole Hef[A/m]
magnetická indukce Bmax[T]
zdánlivý výkon S[VA]
činný příkon (ztráty) P[W]
amplitudová permeabilita µ

Tyto hodnoty jsou měřeny plynule v celém rozsahu střídavé magnetizační charakteristiky omezené pouze maximálním výkonem budících obvodů měřícího přístroje.

Doplňky k jádrům: Přístřihy

Naše společnost nabízí širokou paletu různých typů přístřihů, vhodných pro různé typy použití.

Možnosti dodání:

Skládané spáskované
lepené pryskyřicí
lepené páskou se skleněnými vlákny
Neskládané volně ložené na paletě

 

Používaný materiál: Všechny typy plechů z transformatorové ocele

 

Nabízené rozměry: Minimum (mm) Maximum (mm)
Tloušťka 0,18 0,35
Šířka 15 400
Délka 80 2000

 

Tolerance
Tolerance šířky: +/- 0,2 mm
Tolerance délky +/- 0,8 mm
Otřep +/- 0,02 mm

 

Po dohodě jsme schopni nabídnout přístřihy i děrované.

Doplňky k jádrům: Děrované přístřihy

Všechny přístřihy jsme schopni nabídnout i v děrované verzi. Otvory jsme schopni umístit kdekoli podél středové čáry.

Nabízené rozměry děrování:

8.0 mm, 10.2 mm, 14.5 mm, 16.0 mm, 20.0 mm, 24.0 mm

 

Nabízené rozměry: Minimum (mm) Maximum (mm)
Tloušťka 0,18 0,35
Šířka 40 400
Délka 80 2000
Tolerance
Tolerance šířky: +/- 0,2 mm
Tolerance délky +/- 0,8 mm
Otřep +/- 0,02 mm

Martin Hradil

t: +420 558 629 233