Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Certifikáty, Prohlášení – Závod 15 – Rourovny

Systémové a výrobkové certifikace, schválení aprobačních společností

Certifikace IMS (Integrovaného systému řízení) je v současné době nezbytností pro ty výrobní společnosti, které chtějí dlouhodobě udržovat a rozvíjet svou schopnost nabízet výrobky, které splňují veškeré zákonné požadavky i požadavky svých zákazníků. Úspěšnou certifikací IMS společnost trvale zvyšuje spokojenost svých zákazníků, zlepšuje svou výkonnost a konkurenceschopnost.

Závod 15 – Rourovny je držitelem tří licencí Amerického Petrolejářského Institutu (API) na výrobu olejářských trubek podle předpisů API od roku 1957. V současné době tento sortiment trubek stále zaujímá významný podíl v celkové roční tonáži vyrobených trubek. Dalšími klíčovými výrobkovými certifikacemi využitelnými především na evropském trhu jsou certifikace trubek pro tlakové účely PED 2014/68/EU a certifikace trubek pro konstrukční použití CPR 305/2011. Pro přejímku trubek určených zejména pro loďařský průmysl jsou využívána schválení aprobačních společností Lloyd’s Register, DNV – GL a Bureau Veritas.

Certifikáty systému jakosti
Certifikáty EMS
Výrobkové certifikáty
Certifikáty shody se zákonnými předpisy
Certifikáty způsobilosti zařízení
Certifikáty externí aprobační společností
Certifikáty bezpečnosti práce
Osvědčení a akreditace
Certifikáty EnMS
Ke stažení Společnost Předmět certifikace Typ Číslo certifikátu Platnost do Poznámka
PDF PDF
API API 5CT
5CT-2113 07/2024
PDF PDF API API 5L
5L-1194 07/2024
PDF Bureau Veritas ISO 9001
CZ011314/LO 11/2025
PDF Bureau Veritas ISO 14001
CZ011315/LO 11/2025
PDF Bureau Veritas ISO 45001
CZ011316/LO 11/2025
PDF TÜV NORD ISO 50001
44 764 160279 04/2025
PDF EZÚ Praha EPD – bezešvé trubky
7220001 01/2027
PDF EZÚ Praha EPD – spirálově svařované trubky
7220002 01/2027
PDF Lloyd’s Register Bezešvé z C, C-Mn a legovaných ocelí
LR2337248WA 12/2025
PDF DNV Bezešvé z C, C-Mn a legovaných ocelí
AMMM000026N 08/2024
PDF Bureau Veritas Bezešvé z C, C-Mn a legovaných ocelí
SMS.W.II./11958/F.0 12/2024
PDF TÜV NORD PED 2014/68/EU
07/202/9190/WZ/0807/21 10/2024
PDF TÜV NORD AD 2000 Merkblatt W0
07/203/9190/WP/0807/21 10/2024
PDF TÜV NORD CPR 305/2011 EN 10210
0045-CPR-0807-1 10/2024
PDF TÜV UK Ltd. CPR 305/2011* EN 10210 (UKCA)
0879-CPR-10210-1-CZ00003 odvolání *ve znění nařízení CPR 2019 + 2020 (EU Exit)
PDF TÜV UK Ltd. PESR
00879/PESR/31(8)/23034/CZ rev. 1 10/2024
PDF TÜV NORD CPR 305/2011 EN 10219
0045-CPR-0807-2 10/2024
PDF TÜV NORD CPR 305/2011 EN 10255
1326WL31702 odvolání
PDF TÜV NORD Ü-zeichen
3537WL31781 odvolání
PDF TÜV NORD EN ISO 3834-2
07/203/9190/HZ/3545/22 10/2025
PDF TÜV NORD AD 2000 Merkblatt HP0
07/203/9190/HP/3545/22 10/2025
PDF TÜV NORD NDT – bezešvé a svařované
VER1 072022CZ 07/2025
PDF DVGW Vnitřní cementové izolace
DW-7105CM0487 04/2026
PDF Eurofins Vnitřní cementové izolace
22 CLP NY 047 12/2027
PDF ZETOM Katowice Znak Budowlany – EN ISO 3183
005-UWB-027 odvolání
PDF ZETOM Katowice Znak Budowlany – EN 10216-1
005-UWB-092 odvolání
PDF ZETOM Katowice Znak Budowlany – EN 10216-2
005-UWB-093 odvolání
PDF ZETOM Katowice Znak Budowlany – EN 10216-3
005-UWB-094 odvolání
PDF ZETOM Katowice Znak Budowlany – EN 10217-1
005-UWB-095 odvolání
PDF ZETOM Katowice Znak Budowlany – EN 10217-5
005-UWB-096 odvolání
PDF TSÚS Bratislava Zák. 133/2013 – EN ISO 3183
S04/19/0026/70/SK odvolání
PDF TSÚS Bratislava Zák. 133/2013 – konstrukční
SK TP-21/0014 odvolání
PDF TSÚS Bratislava Zák. 133/2013 – rozvody plynu
SK TP-20/0027 odvolání
PDF TSÚS Bratislava Zák. 133/2013 – rozvody vody
SK TP-20/0026 odvolání
PDF TSÚS Bratislava Zák. 133/2013 – 3LPE
SK TP – 21/0017 odvolání
PDF SZÚ Brno Zákon 22/1997 – EN ISO 3183
202/C5/2022/B-00592-22 04/2027
PDF SZÚ Brno Zákon 22/1997 – hladké
202/C5/2023/B-00540-23 03/2028
PDF SZÚ Brno Zákon 22/1997 – svařované
202/C5/2022/B-00602-22 04/2027
PDF SZÚ Brno Zákon 22/1997 – závitové
202/C5/2023/B-00546-23 03/2028
PDF TZÚS Brno Vnitřní cementové izolace
204/C5/2020/060-050310 03/2026
PDF TZÚS Brno Vnější cementové izolace pro zásypy
204/C5/2020/060-050304 03/2026
PDF TZÚS Brno Vnější cementové izolace pro protlaky
204/C5/2020/060-050307 03/2026
PDF TZÚS Brno 3LPE izolace (EN ISO 21809-1)
ETA 21/0369 odvolání
PDF TZÚS Brno 3LPE izolace (DIN 30670)
060-052509 05/2024
PDF ČIA Akreditace NDT laboratoře
349/2023 06/2028

Prohlášení o vlastnostech

Nezbytnou podmínkou pro označení stavebního výrobku evropskou značkou shody CE je „Prohlášení o vlastnostech“ (Declaration of performance), které nahradilo předchozí dokument „ES prohlášení o shodě“ (EC Declaration of conformity), a to s účinností od 1.7. 2013. Prohlášení musí být připojeno při uvádění na trh k těm stavebním výrobkům, na které se vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo pro které bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA). Toto prohlášení o vlastnostech vystavuje výrobce a ten také nese plnou odpovědnost za údaje v něm obsažené.V souladu s Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 se pro dodávky trubek nepodléhající CPR 305/2011/EU vystavují rovněž Krajowe Deklarace Wlaściwości Użytkowych v polském jazyce.

DEKLARACE o VLASTNOSTECH (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011) – TRUBKY

CZ: EN: DE: PL:
EN 10210
EN 10219
EN 10224
EN 10255
EN 10210
EN 10219
EN 10224
EN 10255
EN 10210
EN 10219
EN 10224
EN 10255
EN 10210
EN 10219
EN 10224
EN 10255

DEKLARACE O VLASTNOSTECH pro UK – UKCA [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Nařízení (EU) č. 574/2014 a (EU Exit) Nařízení 2020 č. 1359] – TRUBKY

KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) – TRUBKY

DEKLARACE o VLASTNOSTECH (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011) – IZOLACE

Prohlášení o shodě

Ke stažení Výrobek Norma Poznámka
PDF Trubky bezešvé závitové – běžné, zesílené ČSN 42 0250, ČSN 42 5710, ČSN 42 5711 SZÚ Brno
PDF Trubky bezešvé hladké – běžné ČSN 42 0250, ČSN 42 5715, ČSN 42 5716 TSÚS Bratislava
PDF Trubky bezešvé hladké – běžné, s malými mez. úchylkami ČSN 42 0250, ČSN 42 0251, ČSN 42 5715, ČSN 42 5716 SZÚ Brno
PDF Bezešvé trubky ČSN EN 10216-1
PDF Bezešvé trubky ČSN EN 10216-2
PDF Spirálově svařované trubky ČSN EN 10217-5
PDF Bezešvé trubky ČSN EN ISO 3183
PDF Vnitřní cementová výstelka ČSN EN 10298 Pro pitnou vodu
PDF Vnější cementová izolace KN 42 0025
PDF Třívrstvá polyetylénová izolace (3LDPE) DIN 30670

Ing. Radim Svěchovský

t: +420 59 568 3432