Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Závod 13 - Ocelárna

Závod Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční produkcí přes 3 mil. tun. Po odpichu se ocel dohotovuje na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. Dále se tekutá ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů, bram či bramek.

Veškerý sortiment výroby oceli a kontislitků splňuje požadavky EN ISO 9001:2000, závod je již dlouhodobě certifikován dle EMS auditorskou společností TÜV NORD podle EN ISO 14001. Český úřad bezpečnosti práce v roce 2003 oprávnil závod Ocelárna používat označení „Bezpečný podnik“.