Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Materiály používané k výrobě toroidních, dělených a unicore jader pracujících při frekvenci 50 Hz

Volba optimální tloušťky OTN pásky vychází z poznatku, že se zmenšující se tloušťkou se zvyšují měrné hysterézní ztráty, ale naopak měrné ztráty vířivými proudy klesají s druhou mocninou tloušťky plechu. Součtem obou těchto ztrát dostáváme výrazné minimum celkových měrných ztrát, které pro kmitočet 50 Hz jsou v rozsahu tlouštěk od 0,23 mm do 0,35 mm.

Vinutá jádra magnetických obvodů vyráběná fa Liberty Technotron s.r.o. jsou vyrobena z orientované křemíkové pásky s orientovanou strukturou. Díky orientované struktuře vykazují tyto materiály vysokou magnetickou orientaci a jsou rozděleny do několika jakostí viz. tabulka.

Magnetické vlastnosti materiálů při frekvenci 50Hz

Jmenovitá
tloušťka
( mm )
Jakost Max.měrné ztráty ( W/kg ) Min. magnetická indikce ( T )
EN 10107 DIN 46400 AISI P1,5/50Hz P1,7/50Hz B800
0,23 M127 – 23S 23M3 0,8 1,27 1,75
0,27 M140 – 27S VM 89 – 27N 27M4 0,89 1,40 1,75
0,30 M150 – 30S VM 97 – 30N 30M5 0,97 1,50 1,75
0,35 M165 – 35S VM 111 – 35N 35M6 1,11 1,65 1,75
0,23 M110 – 23S 0,73 1,1 1,78
0,23 M120 – 23S 0,77 1,20 1,78
0,27 M130 – 27S VM 130 – 27S 0,85 1,30 1,78
0,30 M140 – 30S VM 140 – 30S 0,92 1,40 1,78
0,35 M150 – 35S VM 155 – 35S 1,05 1,50 1,78
0,23 M 100 – 23P 1,00 1,85
0,27 M 103 – 27P 27MOH 1,03 1,88
0,30 M 105 – 30P 30MOH 1,05 1,88
0,30 M 111 – 30P VM 111 – 30P 30M1H 1,11 1,88
0,30 M 117 – 30P VM 117 – 30P 30M2H 1,17 1,85

FREKVENCE 400 – 1000 HZ

Snižování váhy a objemu magnetických obvodů vede cestou zvyšování kmitočtu napájecího napětí. Když zvýšíme kmitočet napájecího napětí, můžeme snížit průřez magnetického obvodu a tím jeho váhu i objem. Na přání vyrábíme vinuté magnetické obvody z orientované Fe – 3% Si pásky jmenovité tloušťky 0,15 mm.

 

Základní vlastnosti těchto materiálů jsou následující:

 

Jmenovitá tloušťka( mm ) Kmitočet magnetování [Hz] Měrné ztráty [W/kg] Magnetická polarizace J [T] při intenzitě magn. pole H [A/m] Počáteční permeabilita při intenzitě magn. pole
P1,0 P1,5 P1,7 30 800 2500 10000 0,4A/m 1,6 A/m
0,15 50 0,32 0,75 1,20 1,25 1,84 1,92 1,98 4000 8000
400 7,00 15,00 0,65 1,83

Páska je oboustranně izolována keramickou izolací s tepelnou odolností do 900 °C. Odpovídající měrné ztráty při frekvenci 400 Hz/1T jsou 8 – 8,5 W/kg.

Vinuté magnetické obvody z materiálu 0,15 mm jsou pro výrobce elektrických strojů cenově dostupné s ohledem na to, že jejich cena na příklad ve srovnání s jádry typu C/0,30 mm je cca o 100 % vyšší.

Kontaktujte nás: +420 558 629 233

Naše adresa:
Liberty Technotron s.r.o.
Křižíkova 1377
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika