Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Dělená C jádra

Dělená transformátorová jádra vznikají navíjením transformátorové pásky na rotující formovací elementy, posléze rozřezáním tepelně zpracovaného a syntetickou pryskyřicí slepeného jádra. Vinutá jádra mají tvar lépe přizpůsobený průběhu magnetického indukčního toku a lépe využívají speciální strukturu zrna materiálu ve srovnání s jádry, které se skládají z plechových výseků různých tvarů.

Dělená jádra mohou mít tvar kulatý, oválný nebo pravoúhlý.

Výhody použití dělených jader
 • Úspora elektrické energie díky nízkým měrným wattovým ztrátám
 • Úspora v množství použité mědi pro vinutí díky menším rozměrům a hmotnosti jader
 • Úspora nákladů práce vynaložené při sestavování transformátorů díky jednoduchosti montáže
 • Nízká hlučnost
Garantované hodnoty magnetických vlastností vinutých dělených jader při kmitočtu 50 Hz

Dle normy Liberty Technotron s.r.o.

Typ jádra* Měrné ztráty max. p1,5/50 [W/kg] Intenzita magnetického pole max. Heff pro B 1,5T [A/m]
C 08001 – 10000 2,5 400
C 10001 – 26003 2,2 350
C 26004 – 90005 2,2 300

*) jádra vyráběné z pásky M165-35S

Kvalita řezných ploch „A“ - dle normy DIN/IEC
Typ jádra* Měrné ztráty max. p1,7 [W/kg] Intenzita magnetického pole max. Heff pro B 1,7T [A/m]
SG = Q 2,2 265
SU = U 2,2 265
SE = R 2,2 265
SM = M 2,2 265

*) jádra vyráběné z pásky M150-30S/M140-27S

Kvalita řezných ploch „C“ - dle normy DIN/IEC
Typ jádra* Měrné ztráty max. p1,7 [W/kg] Intenzita magnetického pole max. Heff pro B 1,7T [A/m]
SG = Q 1,9 125
SU = U 1,9 125
SE = R 1,9 125
SM = M 1,9 125

*) jádra vyráběné z pásky M150-30S/M140-27S

Značení jader se vzduchovou mezerou

Jádro se skládá ze dvou částí ve tvaru podkovy. Aby bylo zabezpečeno jejich správné sestavení, mají obě části na jedné společné čelní straně barevnou polohovou značku. Barva polohové značky udává zároveň šířku pásu, ze kterého je jádro navinuto a dále na vnějším závitu každé poloviny je označeno pořadové číslo.

ŽLUTÁ
tloušťka pásky 0,35 mm
ČERVENÁ
tloušťka pásky 0,30 mm
BÍLÁ
tloušťka pásky 0,27 mm
ZELENÁ
tloušťka pásky 0,15 mm

Provedení dělených C jader

 

var module = document.getElementsByClassName(„footer__upper“)[0];
module.innerHTML = footer;
});

DĚLENÁ C JÁDRA JEDNOFÁZOVÁ

Možnosti aplikace dělených C jader jednofázových

 • tlumivky
 • kombinované přístrojové transformátory
 • speciálně navrhované transformátory

Typové řady dodávaných dělených C jader jednofázových

 • Dle normy DIN 41309 – SG, SU, SE, SM*
 • Dle normy IEC 329 – Q, R, M, U*
 • Dle normy Liberty Technotron s.r.o. – C*
 • Jsme připraveni vyrobit dělené jádro dle Vašeho návrhu

DĚLENÁ C JÁDRA TŘÍFÁZOVÁ

Možnosti aplikace dělených C jader třífázových

 • přístrojové transformátory
 • napět’ové transformátory
 • induktory
 • měniče
 • obrušovací technika
 • pulzní transformátory
 • tlumivky
 • speciální transformátory

Typové řady dodávaných dělených C jader třífázových

 • Dle normy DIN 41309 – S3U*
 • Dle normy IEC 329 – 3U*
 • Jsme připravení vyrobit dělené jádro dle Vašeho návrhu

STUPŇOVITÁ DĚLENÁ JÁDRA

Dělená jádra se stupňovaným průřezem, vlastní tvar lépe přizpůsobený průběhu magnetického indukčního toku a lépe využívají speciální strukturu zrna materiálu ve srovnání s jádry, které se skládají z plechových výseků různých tvarů. Speciální průřez těchto jader umožňuje plnější využití průřezu kruhových cívek. Z důvodu značné rozmanitosti konstrukčních požadavků, standardní sortiment není nabízen. Stupňovitá jádra jsou vyráběna dle požadavků zákazníka se dvěma nebo více stupni.

VÝHODY POUŽITÍ STUPŇOVITÝCH DĚLENÝCH JADER

 • Úspora elektrické energie díky nízkým měrným wattovým ztrátám
 • Úspora v množství použité mědi pro vinutí díky menším rozměrům a hmotnosti jader
 • Úspora nákladů práce vynaložené při sestavování transformátorů díky jednoduchosti montáže
 • Nízká hlučnost
 • Lepší využití prostoru cívek díky odstupňovanému průřezu
 • Snadnější navíjení drátu na kruhovou cívku

 

 

Garantované hodnoty magnetických vlastností dělených stupňovitých jader

Standardně garantované nejvyšší dovolené hodnoty měrných ztrát a intenzity magnetického pole při magnetické indukci Bmax = 1,5 ; 1,7 T a kmitočtu 50 Hz ve čtyřech skupinách:

Materiál Měrné ztráty max. [W/kg] Intenzita magnetického pole max. Heff pro Bmax 1,7T [A/m]
p1,5 p1,7
M165-35S 2,0 2,5 350
M150-30S 1,9 2,3 300
M140-27S 1,8 2,2 300
0,15* 1,6 2,2 400

*) při 400Hz/1T odpovídající měrné ztráty 8 – 8,5 W/kg

PŘED EXPEDICÍ JSOU VŠECHNA JÁDRA PROMĚŘENÁ, NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA VYSTAVUJEME ATEST ELEKTROMAGNETICKÝCH HODNOT.