Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.

Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. je dceřinou společností Liberty Ostrava a.s., největší hutní firmy v České republice, a je v jejím 100 % vlastnictví. Společnost vznikla 1. 1. 2011, ale pyšní se více než padesátiletou tradicí a zkušeností v následujících segmentech výroby:

Slévárna
Tepelné zpracování
Železniční dvojkolí
Certifikáty

Primární zaměření je na hutní průmysl, jsme však schopni uspokojit potřeby zákazníka i v oblasti průmyslu petrochemického, těžebního, strojírenského, automotive a dalších.

Mezi hlavní výhody patří dlouhá tradice a zkušenost a dále široké portfolio výrobních a materiálových kapacit na jednom místě, komplexita zakázek a synergie mezi provozy.

Hlavním cílem naší společnosti je uspokojení potřeb a očekávání zákazníků s důrazem na kvalitu, včasnost dodávek a silné finanční zázemí. Společnost se také zavazuje plnit požadavky legislativy platné pro oblast ochrany zdraví svých zaměstnanců a životního prostředí.

Společnost je držitelem certifikátu pro systémy managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016, systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016, systému řízení BOZP dle ČSN ISO 450001:2018 a systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019.