Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Ekologie – zajímavosti

Ačkoli emise i nadále snižujeme, na kvalitě ovzduší v Radvanicích se to výrazněji neprojevuje. Huť od roku 1997 snížila emise prachu o více než 88 % a oproti stavu v 80. letech emise poklesly na 1 % tehdejších hodnot. Koncentrace prachu v Radvanicích dlouhodobě zůstávají stejné.

 

Situace s benzo(a)pyrenem je obdobná. Společnost LIBERTY Ostrava snížila během let 2007 a 2018 emise B(a)P o 70 %. Imise v Radvanicích zůstaly po celé toto období víceméně stejné.

 

Z těchto skutečností a z rozptylových studií, které pro nás zpracovali nezávislí odborníci, je zřejmé, že kromě průmyslové výroby ovlivňují kvalitu ovzduší i jiné vlivy, např. lokální topeniště. Jejich hustota je v Moravskoslezském kraji podle Českého statistického úřadu největší v ČR. K imisím přispívá také doprava. Kromě těchto zdrojů ovlivňují ovzduší také geografická poloha nebo rozptylové podmínky. To je také jeden z důvodů, proč nejsou s ovzduším v létě problémy, ačkoli průmysl v tomto ročním období vyrábí, a tudíž produkuje stejné množství emisí, jako v zimě. V zimě drží škodlivé látky při zemi inverze, typický meteorologický jev v daném regionu.

Emise benzo(a)pyrenu vznikají mimo jiné při spalování uhlí, které v huti zpracováváme v koksovně na koks. Naše koksovna v roce 2018 vyprodukovala 4,9 kilogramu benzo(a)pyrenu. Rodinné domy v bezprostředním okolí ve třech přilehlých obcích za stejnou doby vyprodukovaly 12,5 kg benzo(a)pyrenu.