Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Spolufinancování EU

Hutě v západní Evropě čerpaly dotace na modernizaci a ekologizaci už v 80. a 90. letech. České hutě o ně mohly nyní žádat poprvé. Evropská komise naše žádosti díky splnění veškerých podmínek pro udělení (viz níže) přijala a schválila nám dotace na ekologické projekty v celkové hodnotě 2,6 miliard korun.

Získání evropských dotací na ekologické projekty představuje od podání žádost až po realizaci ekologické investice složitý administrativní postup. Nejdříve probíhá národní schvalování, kdy se v českém prostředí k plánované investici a žádosti o dotace vyjadřuje Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí (SFŽP) a Krajský úřad příslušného kraje. Až teprve poté probíhá schvalování na úrovni EU. Evropská komise musí schválit každou dotaci, která přesáhne hodnotu 7,5 milionů EUR (přibližně 190 milionů korun).

Aby mohla společnost o dotaci zažádat a podstoupit tento náročný schvalovací proces, musela nejprve splnit jednu z následujících podmínek pro získání evropské dotace na ekologickou investici:

  • plánovaná ekologická investice sníží emise více, než udává evropská legislativa, která je dána tzv. nejlepší dostupnou technikou (BAT – ) viz slovníček pojmů)
  • plánovaná ekologická investice sníží emise, pro které neexistuje regulace ze strany EU
  • plánovaná ekologická investice povede k zásadní změně výrobního postupu.
Projekty
AM03 modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci sever PDF(76.61kB)
Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever PDF(1.84MB)
Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO PDF(264.69kB)
Energetické projekty AMO PDF(78.12kB)
Energetické projekty AMTPO PDF(78.13kB)